Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vargstammen ska innehålla så få djur som möjligt, maximalt 150 individer, anser Svenska Jägareförbundet. Foto: Mostphotos

Förbundet vill minska vargstammen

I februari beslutade förbundsstyrelsen för Svenska Jägareförbundet vad förbundet tycker och vad organisationen har som mål för vargstammen.
– Det ska inte finnas några tveksamheter vad förbundet vill och jobbar mot. Vargstammen ska innehålla så få djur som möjligt, maximalt 150 individer, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

2019-03-31

Vargförvaltningen fungerar inte på ett sätt som Svenska Jägareförbundet är nöjt med. Tvärtom. En av de viktigaste punkterna för organisationen är att riksdagsbeslutet från 2013 – och intentionerna i detta – genomförs fullt ut.
– I beslutet anger riksdagen ett spann för referensvärdet. 170 till 270 vargar. Förbundet vill ha färre vargar än så, men kan acceptera 170 som ett första etappmål. Med tanke på de problem som förekommer, hur de drabbade människorna upplever dagens situation finns det goda skäl att sänka vargstammens storlek, säger Magnus Rydholm.
Förbundet menar att de människor som tvingas leva med varg också ska ha möjlighet att påverka sin livssituation.
– De människor som berörs måste ha tilltro till systemet och möjligheter att påverka detta. Det måste helt enkelt finnas en förutsägbarhet och långsiktighet i systemet. Först då kan man få förståelse och tilltro till att samhället klarar av att förvalta vargen. Tyvärr saknas det idag.
Svenska Jägareförbundet anser att en fortsatt ökning av vargstammen är kontraproduktivt och ett allvarligt övertramp på ett demokratiskt beslut.
– Vargstammen är koncentrerad till ett fåtal län. Trots att riksdagsbeslutet klargjorde att koncentrationerna skulle minska har myndigheterna grundligen misslyckats med detta. Riksdagsbeslutet ska följas. Därför är det oerhört viktigt att myndigheterna också gör det och inte försöker runda det.
– Svenska Jägareförbundet vill vara tydligt med vad vi tycker. Därför finns ett dokument med ståndpunkter kring varg och vargförvaltningen, säger Magnus Rydholm.

Tillbaka till överblick