Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

De regler som Sverige och Finland använder för att tillåta jakt på stora rovdjur stämmer med EU-rätten, menar generaladvokaten. Foto Mostphotos

Svensk vargförvaltning får godkänt av EU

EU:s generaladvokat ger tummen upp för hur den svenska vargjakten använder EU-rätten. – EU-domstolen har inte tagit ställning i sakfrågan ännu, men detta är en mycket positiv signal om att de juridiska bedömningar vi gjort håller och att EU-kommissionen har haft fel, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.

2019-05-09

En av EU-domstolens generaladvokater bekräftar i ett yttrande på domstolens webbsida att principerna för svensk licensjakt på varg står i överensstämmelse med EU-rätten. Yttrandet gäller egentligen den finska licensjakten på varg har principiell betydelse för den svenska licensjakten på samtliga rovdjur. Generaladvokatens yttranden är inte formellt bindande för EU-domstolen, men i praktiken följs de ofta av domstolen.
Generaladvokaten bekräftar bland annat att licensjakt på varg enligt det undantag i EU-rätten som Sverige tillämpar kan användas för att öka den sociala acceptansen för varg, förhindra att hundar skadas, öka den allmänna känslan av trygghet hos befolkningen och att komma tillrätta med illegal jakt.
– Svenska Jägareförbundet välkomnar generaladvokatens klargörande att medlemsstaterna, däribland Sverige, kan ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt till regionala och lokala särdrag vid förvaltningen av de stora rovdjuren - precis som vi alltid hävdat, säger Bo Sköld.
– Den svenska licensjakten på varg uppfyller alla de krav på hållbarhet och kontroller som EU-rätten ställer. Det finns marginal för medlemsstaterna att agera för både en biologisk och socialt hållbar rovdjurspolitik. Detta förtydligades ytterligare genom generaladvokatens utlåtande, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig
– Även om domen i EU-domstolen ännu inte fallit är riktningen helt uppenbar. Svenska myndigheter och folkvalda har alla skäl att ta till sig denna klara signal från EU. Den förvaltningsmodell vi har i Sverige följer alla upptänkliga regler och direktiv. Det är dags att förvalta vargen mer aktivt, säger Bo Sköld.
EU-domstolens slutliga avgörande i målet väntas senare i år.

Tillbaka till överblick