Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Den sista mars avslutas spillningsinventeringen av varg. Foto Madeleine Lewander

Tack till alla som samlat vargspillning

Alla borde känna till att Svenska Jägareförbundet är missnöjt med hur vargförvaltningen sköts i landet. För att kunna påverka myndigheter och politiken behövs alltid fakta. Insamlingen av vargspillning ger förbundet bättre möjligheter att kunna påverka.

2020-03-29

Den sista mars slutar DNA-inventeringen av vargspillning. Tack vare denna metod får vi bättre uppfattning om hur många vargar det finns i landet.
– Väldigt många jägare har ställt upp och skickat in vargspillning. Utan deras bidrag hade inventeringen inte blivit lika bra. Nu får vi ett resultat med mindre osäkerhetsmarginaler, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.
Svenska Jägareförbundet vill därför rikta ett stort tack till alla jägare som deltagit i inventeringen.
– Utan era bidrag kan myndigheterna få svårare att fastställa vargstammens storlek. Det hade varit olyckligt ur flera perspektiv, bland annat genom att vi får svårare att motivera en licensjakt. Men nu visar inventeringssiffrorna att det finns utrymme för en licensjakt på varg nästa vinter. Vi kan bara tacka för era insatser, säger Gunnar Glöersen.

Tillbaka till överblick