Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägare som sitter i en älgförvaltningsgrupp, älgskötselområde eller liknande kan behöva lite stöd. Handlingsplanen ger sådant stöd. Foto: pictureguy / Mostphotos

Ny handlingsplan ger en bättre älgförvaltning

En av Svenska Jägareförbundets viktigaste uppgifter är att stödja sina medlemmar med kunskap. Just därför har man gjort en ny handlingsplan för älg.
– Denna riktar sig till de jägare som är aktiva i viltförvaltningen. Genom att följa rekommendationerna kommer älgförvaltningen att bli bättre, förklarar Peter Ledin som ansvarar för handlingsplanen.

2020-09-01

Ofta brukar man säga att det är enkelt att förvalta vilt, det är människor som är svåra att förvalta. Men genom Svenska Jägareförbundets nya ”Handlingsplan älg” får de jägare som är aktiva i viltförvaltningen stöd och kunskap för att kunna arbeta för en bättre älgjakt i framtiden.

– De jägare som sitter i en älgförvaltningsgrupp, älgskötselområde eller liknande kan behöva lite stöd. Handlingsplanen ger sådant stöd.

– Projektgruppen vill särskilt peka på några områden som är viktigare än andra om vi ska få en bra älgförvaltning i framtiden. Bland annat är det älgstammens kvalitet, foderskapande åtgärder och att alla beslut fattas lokalt och regionalt. Detta är basen och grunden, men det finns mycket annat också säger Peter Ledin.

Nu kommer Svenska Jägareförbundet att skicka ut handlingsplanen i organisationen.

– Vi hoppas att den håller rätt nivå. Bland annat finns ett antal QR-koder som leder till filmer och andra dokument. Allt för att läsarna ska hitta förklaringar och fördjupningar, säger Peter Ledin.

Han understryker att samarbete och gemensamma insatser över stora områden ger bäst resultat.

– Därför är det viktigt att vi som är aktiva i älgförvaltningen förklarar vad som är viktigt och varför vi ska göra det. Om en jägare inte förstår varför han eller hon ska göra på ett visst sätt lär vi inte bli framgångsrika. Så vi behöver också arbeta med förklaringar och motivation, säger Peter Ledin.

Ett förenklat studiematerial som riktar sig till ett jaktlag eller den intresserade jägaren är också under framtagande. Innehållet är kopplat till handlingsplanen med syfte att på ett enkelt och tydligt sätt ge råd om en bra älgförvaltning.

Se Handlingsplan för älg här!

Kontaktpersoner:
Björn Sundgren
Johan Stedt
Elias Turesson.

Tillbaka till överblick