Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Tips för att vildsvinssäkra sin tomt

Varför bökar vildsvin i trädgårdar? Jo, det finns saker där som de vill komma åt. Nästan alltid är det ätbara saker som de tycker extra mycket om. Deras levnadssätt och förkärlek för att leta mat under jord gör att det ibland uppstår konflikter, när städer breder ut sig och kommer närmare naturen

2020-12-07

Nu har Jägareförbundet tagit fram en kort film och en pdf med tips till tomtägare. Vad man kan göra för att förhindra att vildsvinen kommer in på tomten och bökar.

Det är bland annat att rensa bort fallfrukt, störa med belysning, sätta upp staket eller elstängsel. Men också röja och gallra buskage och skog. Här är det bra att ta kontakt med grannar, skog- och markägare men även samarbeta med jägare. De kan styra jakten till närliggande skogar. Detta leder till att vildsvinen störs bort och att stammen minskar. Åtgärda efter det som passar bäst just där ni bor, så kan ni minska och ta bort de problem som vildsvin orsakar hos er.

PDF med tips!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick