Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det är förbjudet att korsa ett järnvägsspår, om det inte sker vid en järnvägsövergång. Foto Mostphotos/ Lars-Olof Forsell

Järnväg genom jaktmarken – vad gäller vid jakt?

Vad gäller egentligen kring jakt på och intill en järnväg och vad säger lagen? På sistone har dessa frågor aktualiserats och Trafikverket har uppmärksammat att en del jägare väljer pass vid järnvägen.

Maria Johansson - jurist på Svenska Jägareförbundet. Foto: Madeleine Lewander

2021-01-28

- Järnvägslagen är väldigt tydligt på den punkten, säger Maria Johansson jurist på Svenska Jägareförbundet. Järnvägsspåret med tillhörande spårområde tillhör Trafikverket och får inte beträdas av någon som inte har ett särskilt tillstånd utfärdat av myndigheten. Man får med andra ord inte jaga på järnvägen eller inom spårområdet – och överhuvudtaget inte vistas där,  fortsätter Johansson.  
Med spårområde avses området från respektive räls och vanligtvis drygt 6 meter i sidled och i vissa fall längre. Med tanke på att dagens moderna tåg färdas mer eller mindre ljudlöst i höga hastigheter så finns det all anledning att följa lagen både vid jakt och annan aktivitet.

Men vad gäller då vid eftersöksjakt på trafikskadat vilt, frågar sig vän av ordning?
– Inte ens en eftersöksjägare som tillhör Nationella Viltolycksrådet får beträda spårområdet utan att ha med sig en skydds- och säkerhetsledare, SoS-ledare, från Trafikverket, säger Markus Ohlsson, eftersöks- och kommunikationssamordnare på Svenska Jägareförbundet.
Måste vi jägare korsa ett järnvägsspår får detta endast ske på avsedda platser som järnvägsövergångar och gångfållor och aldrig någon annanstans efter spåret.
Ibland inträffar det att jakthunden driver mot ett järnvägsspår – något av varje hundägares mardröm. Här vill man förstås göra allt för att koppla sin bäste vän. Samma regler gäller dock även i denna situation. Om syftet är att koppla hunden är det tillåtet ta bilen för att genskjuta drevet eller ta sig till en järnvägsövergång.
– Detta är tillåtet under förutsättning om man i samband med att bilen används avbryter jakten, förtydligar Maria Johansson
– Eftersom det är olagligt att gå på järnvägsspår får vi planera jakterna utifrån dessa förutsättningar, exempelvis skulle man kunna avdela någon eller några jägare som försöker koppla hunden – eller vända drevet – innan det kommer till spåret, avslutar Johansson.

Tillbaka till överblick