Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Om länsstyrelsernas arbetsbelastning ska styra jakttiderna är det hög tid att se över grunderna för svensk rovdjursförvaltning. Foto: Mostphotos

Kritik mot nya föreskrifter för rovdjurs-förvaltningen

Svenska Jägareförbundet riktar kritik mot delar av den remiss som Naturvårdsverket skickat ut.
– Vi kan exempelvis inte ha jakttider för lodjur som bestäms utifrån när personalen på länsstyrelserna har tid att arbeta med frågan, säger Mikael Samuelsson, ordförande i rovdjursrådet.

2021-02-26

Naturvårdsverkets remiss handlar om föreskrifter för rovdjursförvaltningen. Men redan i förutsättningar har verket begränsat vad remissinstanserna får ha åsikter om.

– Vi får bara lämna synpunkter på två kapitel. Mot bakgrund av att NV efter första remissomgången till stor del valt att lyssna på andra myndigheter istället för på dem som ska genomföra jakten, speciellt vad avser jakttiderna, är det oacceptabelt att begränsa remissen till att i princip enbart gälla myndigheternas administration, säger Mikael Samuelsson.

Förbundet väljer därför att lämna synpunkter på alla delar. Men lyfter särskilt fram den del som rör en framflyttning av starten på vargjakten.

– Detta är direkt provocerande. Det finns inga hållbara argument för att flytta fram jaktstarten. Ju längre säsongen går, desto fler ungvargar har börjat vandra iväg. Detta faktum kan öka risken att det finns okända vargar i reviren,

Lodjursjakt

Svenska Jägareförbundet har under en lång tid velat förlänga jakttiden för lodjur, genom att påbörja jakten redan 1 februari. Idag startar jakten 1 mars.

– Naturvårdsverket väljer att tolka utfallet av remissen som att länsstyrelsepersonalens arbetsuppgifter och arbetsbelastning väger tyngre. Detta är upprörande, säger Mikael Samuelsson.

Han menar att verket istället skulle kunna förenkla den onödigt omfattande byråkratin kring jakten vilket skulle sänka arbetsbördan för länsstyrelsen. I EU-landet Finland startar lodjursjakten 1 december. Där är de administrativa reglerna mycket enklare.

– Om länsstyrelsernas arbetsbelastning ska styra jakttiderna är det hög tid att se över grunderna för svensk rovdjursförvaltning.

I Naturvårdsverkets remiss finns även förslag som förbundet stödjer.

– En positiv del är Naturvårdsverket vill ändra reglerna under björnjakt så att man får släppa hundar vid åtel. Detta är naturligtvis bra eftersom rättssäkerheten ökar när det blir tydligt vad som gäller, säger Mikael Samuelsson.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick