Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Följ årsstämman från Öster Malma digitalt. Foto: Madeleine Lewander

Här kan du följa Jägareförbundets årsstämma

Pandemin gör att Svenska Jägareförbundets årsstämma inte kan genomföras som ett fysiskt möte.
– Men för att ge möjlighet till alla som vill följa årsstämman har vi bestämt att den ska sändas över nätet, säger avgående ordföranden Torbjörn Larsson.

2021-06-01

På lördag den 5 juni klockan 09.00 öppnas Svenska Jägareförbundets årsstämma.

– Detta är förbundets högsta beslutande organ. Det som bestäms på stämman är det som gäller, så mötet är väldigt viktigt, säger Torbjörn Larsson.

I år är det 18 motioner som ska behandlas. Dessa rör Svensk Jakts roll, viltkameror, lockande av vilt på små marker, varg, viltmyndighet och mycket annat. Men det är inte motionerna som varit föremål för diskussioner och utspel i jaktpressen. Nej, störst intresse verkar rikta sig mot vem som ska ta över ordförandeklubban efter Torbjörn Larsson, som avböjt omval, samt hur den nya styrelsen ska se ut.

– Eftersom årsstämman sker digitalt via Teams har vi beslutat att filma stämman och sända stämman live. De medlemmar som vill titta och lyssna får då möjligheter att följa vad som sägs och beslutas. Vi tycker det är viktigt att de medlemmar som vill följa stämma ska kunna göra det, säger Torbjörn Larsson.

Sändningen sker via Youtube. Och länken som finns nedan kommer också finnas på jagareforbundet.se.

– Vi har tagit in ett externt företag som sköter filmning och utsändning. Vi har valt Youtube eftersom det är en stor och känd kanal. Ett viktigt kriterium har varit att få en säker och stabil sändning. Skulle tittarna eventuellt uppleva problem med Youtube beror det nästan alltid på tittarens egen uppkoppling eller inställningar, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

Filmningen sker på Öster Malma, där presidiet och förbundsstyrelsen närvarar för att genomföra årsstämman.

Här kan du följa årsstämman:

Länk till söndagens sändning av årsstämman.

https://youtu.be/SvX2mD0NMjM

 

Tillbaka till överblick