Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Under helgen fick Jägareförbundets kontor i Falun sin postlåda nedsmetad med röd färg och anonyma hot. I brevet fanns följande text: ”Vi vet var ni bor sluta jaga björnarna” En jägare hittade också en bombattrapp vid sitt hem. Foto: Svenska Jägareförbundet

Nya hot och sabotage mot jakten

Aktivister fortsätter att bryta mot lagar. Under helgen har de försökt att störa och sabotera björnjakten. Bland annat har Svenska Jägareförbundets kontor i Falun blivit utsatt.
– Självklart har vi polisanmält händelserna. Men frågan är större än en polisfråga. Samhället och politiken måste reagera hårt när verksamheter och laglydiga människor drabbas, säger generalsekreterare Dag Lidén.

2022-08-22

Anonyma brev med hotfulla texter, maskerade människor som dyker upp vid jakter och jägares hem börjar bli allt vanligare. Bakom hoten står en relativt liten med högljudd grupp aktivister.

Under helgen fick Jägareförbundets kontor i Falun sin postlåda nedsmetad med röd färg och anonyma hot. I brevet fanns följande text: ”Vi vet var ni bor sluta jaga björnarna” En jägare hittade också en bombattrapp vid sitt hem.

– Vi är en demokratisk organisation som har full förståelse för att alla inte tycker om jakt. Men för oss är det självklart att man följer de lagar som finns, säger Dag Lidén.

Polisen har agerat och tar frågan på stort allvar.

– Aktivisternas agerande är väldigt allvarligt. Det hotar det öppna och fria samhället samt människor som följer lagstiftningen, vilket även påverkar anhöriga och familj. Agerande är förkastligt – de vill skrämma och hota för att få sin vilja fram. Detta kan lika gärna likställas med terrorism. Detta får aldrig samhället acceptera.

Dag Lidén menar att frågan inte bara är en fråga för polisen, utan måste hanteras i ett större perspektiv där det är uppenbart att myndigheterna som har information om jägarkåren omedelbart måste se över hur de delar med sig av detta.

– Vi måste kunna lita på att länsstyrelser och andra inte bidrar till att extremister kartlägger jägarkåren

– Såväl politiker, myndigheter som samhället i sin helhet måste få stopp på denna typ av lagvidriga hot och sabotage. Frågan måste hanteras i en ny form och de skyldiga måste lagföras med stränga straff, säger Dag Lidén.

 

Tillbaka till överblick