Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Utredningen ska bland annat lägga fram förslag för att hantera riksdagens tillkännagivanden på vapenområdet, till exempel vad gäller alltför långa handläggningstider för vapenlicenser. Foto: Hanna Oscarsson

Förbundet mötte vapenutredaren

Hur ska EU:s vapendirektiv implementeras? Den frågan stod i centrum när Svenska Jägareförbundet och Svenska Skyttesportförbundet träffade regeringens vapenutredare.

2022-09-19

Den tidigare Socialdemokratiska regeringen beslutade den 12 maj att tillsätta en ny vapenutredning som ska lägga fram förslag på hur Sverige ska genomföra en implementering av ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv på ”absolut miniminivå” som det står i regeringens kommittédirektiv. Detta förslag ska läggas fram redan den 11 november 2022. 

Förbundet var därför kallade till vapenutredaren tillsammans med Svenska Skyttesportförbundet den 13 september. 

– Vid mötet framförde förbundet i huvudsak de synpunkter på implementeringen som redan framförts i tidigare remissvar – förbundet vill ha en minimiimplementering med beaktande av samtliga möjliga undantag, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa som jobbat med frågan sedan den startade inom EU. 

Den fråga som utredaren ville diskutera mest är hur man ska hantera de ”stora” magasinen till halvautomatiska vapen där ändringsdirektivet har krav på någon form av reglering. 

– Vi diskuterade därför alternativa implementeringssätt än de som tidigare föreslagits av regeringen – förbundet har ju sedan länge arbetat emot olika förslag till tillståndsplikt på magasin, säger Ola Wälimaa. 

Utredningen ska även lägga fram förslag för att hantera riksdagens tillkännagivanden på vapenområdet, till exempel vad gäller alltför långa handläggningstider för vapenlicenser, förbundets krav på att ta bort motiveringen av femte och sjätte vapnet inom vapengarderoben samt en utökad vapengarderob. Denna del av uppdraget ska redovisas den 10 november 2023. Utredaren planerar därför att kalla förbundet och övriga skytteorganisationer samt även vapenhandlare och samlare till möten under det kommande året för att höra organisationernas syn på dessa frågor. Förbundet kommer därför att jobba vidare med frågorna tillsammans med skytterörelsen och de andra intressenterna.

Tillbaka till överblick