Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

När en jägare misstänks för grovt jaktbrott följer en process som innehåller häktning, uthängning i massmedia – och sociala medier – samt att man förlorar sina jaktvapen. Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Kritik mot hur jägare hanteras i rättsprocesser

Åklagarens bevisning om grovt jaktbrott mot företagaren Karl Hedin höll inte och han friades av hovrätten. Det har gått fyra år sedan Karl Hedin greps och fick sitta häktad i 31 dagar – och fallet kan fortfarande överklagas till Högsta domstolen.
– Det finns all anledning att kritisera hur staten hanterar de människor som misstänks för grova jaktbrott. Processen tar alldeles för lång tid, säger generalsekreterare Dag Lidén.

2022-10-14

Dag Lidén vill inte närmare gå in på Karl Hedins fall, utan i stället använda detta för att beskriva vilken situation en misstänkt jägare ofta hamnar i.
För när en jägare misstänks för grovt jaktbrott följer en process som innehåller häktning, uthängning i massmedia – och sociala medier – samt att man förlorar sina jaktvapen. 
– Detta är kraftiga ingrepp i en människas fri- och rättigheter. För att dra igång en sådan process bör det finnas bevisning som – i de flesta fall – leder till en fällande dom. Men när det gäller misstankar om grovt jaktbrott leder de flesta fallen inte ens fram till ett åtal, säger Dag Lidén.
Han menar att staten måste ha mer och bättre bevisning för att få ta till de kraftiga ingrepp som häktning, ta vapen och misstänkliggöra en människa utgör. 
– Jag vill inte att skyldiga personer ska klara sig undan straff – tvärt om. Men oskuldspresumtionen, att man är oskyldig tills dom har fallit gäller också jägare. 
– Ett rättssamhälle byggs av ett förtroende för polis, åklagare och domstolar. Då måste staten ha en process där skyldiga straffas och oskyldiga frias. Men nu kommer alldeles för många där människor i kläm. 
Dag Lidén vill därför att staten utreder och föreslår åtgärder som leder till bättre rättssäkerhet, i fall som rör grovt jaktbrott.
– Alldeles för många har blivit häktade, misstänkliggjorda, fått sina vapen beslagtagna, därefter tvingats vänta i åratal innan fallet läggs ned eller tas upp till prövning. Så ska det inte fungera i rättssamhälle, säger Dag Lidén.

Tillbaka till överblick