Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Många frågor behöver svar och myndigheterna är tysta när det gäller det kommande blyhagelförbundet. Foto Hanna Oscarsson

Blyhagelförbudet träder snart i kraft

EU beslutade 2020 om att införa ett blyhagelförbud vid våtmarker. EU:s definition gör att nästan all svensk mark klassas som våtmark. Nu är det upp till myndigheterna i varje medlemsland att tillämpa regelverket.
– 16 februari träder reglerna i kraft. Tyvärr har det varit ganska tyst om detta. Det behövs information från regering och myndigheter, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

2022-11-09

I Sverige har vi haft blyhagelförbud vid jakt i våtmarker under många år. Men inte alla länder i EU har infört ett sådant förbud. Därför beslutade EU 2020 om ett förbud mot användning av blyhagel vid jakt i och omkring våtmarker. Problemet är att EU använde RAMSAR som definition för av vad som är en våtmark.
– RAMSAR listar i princip alla former av vatten som våtmarker. Även en tillfällig vattensamling faller in och gör området till en våtmark, enligt EU:s definition. Och man får enligt de nya reglerna inte använda eller ens ha med sig blyhagel inom 100 meter från en våtmark.
– Eftersom reglerna är direkt gällande behöver de inte arbetas in i svensk lagstiftning, säger Ola Wälimaa.

– Med EU:s definition blir det i praktiken ett totalt blyhagelförbud i Sverige. Ingen kan ju alltid veta om man är inom 100 meter från ett dike, en bäck, ett kärr, en torvmosse, en tillfällig vattensamling – vattenpöl – eller något annat som beaktas som en våtmark.
– Problemet är sedan att enligt EU ska en omvänd bevisbördeprincip gälla i denna fråga. Det är inte en åklagare som måste bevisa att jägaren gjort fel, det är jägaren som måste bevisa att denne inte gjort fel. Detta strider enligt min uppfattning mot vår grundlag och den oskuldspresumption som gäller i Sverige, säger Ola Wälimaa.
Så hur svenska myndigheter ska kunna tillämpa regelverket är oklart menar han.

Efter den högljudda debatt som pågick för två år sedan har det varit oroväckande tyst kring det kommande blyhagelförbudet. Förbundet har försökt få klarhet i hur Sverige ska hantera frågan, dock utan att få några svar.
– Kommer det att finnas tillräckligt med blyfri hagelammunition i handeln till alla kalibrar och alla vapen? Jag vet inte. Och hur ska man hantera de ökade rikoschettriskerna, vid jakt i steniga miljöer är en annan fråga, säger Ola Wälimaa.
Ammunitionsindustrin och jägarna står med andra ord inför en utmaning.

– Myndigheterna har inte heller kommit ut med några råd eller riktlinjer kring användandet av alternativhagel. Detta är olyckligt. De etiska aspekterna, det vill säga hur effektivt ammunitionen fäller viltet är centralt för oss jägare. Det behövs många svar och det är ont om tid nu, säger Ola Wälimaa.
Lennart Johannesson som är ansvarig för blyfrågan hos förbundsstyrelsen vill se ett tydligt agerande från myndigheterna.
– Utifrån mitt och förbundets perspektiv har den förra regeringen och myndigheterna inte tagit denna fråga på allvar och insett vilka problem de nya reglerna ställer till med. Svenska myndigheter behöver omedelbart utnyttja den flexibilitet som kommissionen gett till medlemsländerna och säkerställa att dagens definition på våtmarker i Sverige även gäller i framtiden. Då undviks de största problem som EU-förordningen kan ställa till med, säger Lennart Johannesson.

Tillbaka till överblick