Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förtroendevalda har en viktig roll i förbundet. Foto: Hanna Oscarsson

Utbildning för de förtroendevalda

Svenska Jägareförbundet byggs upp av och vilar på ideella insatser. Just därför har de förtroendevalda en otroligt viktig roll.
– Vi vill att fler förtroendevalda ska hitta till våra utbildningar som riktar sig till dem. Då kan de bli ännu bättre i sina roller, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2022-11-24

I Svenska Jägareförbundet finns det över 5000 personer som på ett eller annat sätt leder eller företräder medlemmar. Det kan vara en roll i en styrelse eller som instruktör.
– De förtroendevalda gör stordåd åt förbundet. Men vi har sett att vi kan göra ännu mer för att hjälpa dem. Ge dem information om vad förbundet gör, hur allting hänger ihop och kunskap för att klara av sin roll, säger Peter Eriksson.

Därför finns ett utbildningspaket – Jägarandan – som riktar sig till de förtroendevalda.
– Att vara ny som förtroendevald kan vara svårt. Alla vet inte vad förbundet står för och vad som förväntas i den nya rollen. Utbildningarna ska därför ge en bra grund för att kunna klara av sitt uppdrag och kontakter till andra som har liknande roller.

Under vintern och våren kommer Svenska Jägareförbundet att sprida information och marknadsföra utbildningarna – internt.
– Jag hoppas att länsföreningarna och jaktvårdskretsarna kommer att uppmana sina förtroendevalda att gå dessa. För ju fler som går utbildningarna desto bättre kommer vi kunna möta medlemmarna och därtill ge en bättre bild av hela förbundets roll och verksamhet, säger Peter Eriksson.

Läs mer här >>

 

Fakta om Utbildningarna

Tändhatten – En digital utbildning som ger historik och inblick i organisationen

Startskottet – Regional utbildning där man ökar kunskapen om de lokalt aktuella frågorna.

Krutet – En nationell utbildning där man får mer information om det nationella arbetet.

Hylsan – En utbildning som riktar sig mot valberedningarna, och deras svåra men viktiga arbete att få in rätt personer.

Tillbaka till överblick