Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det senaste förslaget från den särskilde vapenutredaren innehåller – i stort sett – bara saker som krävs enligt vapendirektivet. Därmed är utredarens förslag nu nära en ”minimiimplementering”. Foto: Madeleine Lewander

Dags att lägga vapendirektivet till handlingarna

Ända sedan EU klubbade igenom ändringar i vapendirektivet 2017 har den svenska regeringen försökt få riksdagen att godkänna olika förslag till ändringar i vapenlagen. Men fram tills nu har riksdagen vägrat, med hänvisning till att förslagen gått längre än vad direktivet krävt.
– Det nya utredningsförslaget är bättre. Nu är man nästan framme med en ”minimiimplementering”, som vi hela tiden krävt, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2022-12-16

EU:s Vapendirektiv innehåller skrivningar och regleringar som jägare och sportskyttar ogillar. Men regering och riksdag är tvungen att implementera dessa regler i den svenska lagstiftningen, annars bryter Sverige mot EU-direktivet.
– Exempelvis är vi helt emot att man reglerar magasin och magasinsstorlek. Det finns inga risker med magasin, utan det är vapen som behöver regleras vilket de redan är i Sverige. Men nu är ju beslut fattat i EU och vapendirektivet innehåller regler som svenska staten är skyldiga att förhålla sig till. Därför har jägarna – tillsammans med övriga skytterörelsen – krävt att staten bara inför de regler som man är tvungen till – inget annat, säger Peter Eriksson.
I alla tidigare försök att få igenom anpassningar av lagtexterna har förslagen gått längre än vad direktivet krävt. Därför har jägare och sportskyttar protesterat högljutt.
– Vi har under hela processen haft en nära dialog med övriga skytterörelsen. Vi har stöttat dem i deras frågor och de har stöttat jägarna.
Det senaste förslaget från den särskilde vapenutredaren innehåller – i stort sett – bara saker som krävs enligt vapendirektivet. Därmed är utredarens förslag nu nära en ”minimiimplementering”. I princip innebär förslaget dock inget som påverkar jakten eller jägarna.
– Vi har egentligen bara två synpunkter. Den första rör sportskyttet med K-pist. Här måste regeringen ändra förslaget när de skriver sin proposition till riksdagen eftersom vapendirektivet inte omfattar magasin till helautomatiska vapen. Gör man det så menar vi att man har uppfyllt skytterörelsens krav på en minimiimplementering.
– Den andra synpunkten rör märkning av historiska vapen och vapendelar som samlarna är intresserade av, där vi tycker att man bör justera förslaget så det blir mer rättssäkert, säger Peter Eriksson.
Han vill få implementeringen avklarad så snart som möjligt, eftersom detta har bromsat och hindrat positiva ändringar av vapenlagen. Exempelvis har förbundet begärt ändringar för att få en utvidgad vapengarderob, erkännande av EU:s vapenpass, automatiserat beslutsförfarande av licensärenden, förändring av reglerna runt ”synnerliga skäl”, med mera.
– Jag tycker det är väldigt positivt att jägarna och sportskyttarna under hela processen har haft i stort sett samma syn på implementeringen av vapendirektivet. Och det känns bra att frågan nu är på väg att lösas så vi kan komma vidare i för jägarna viktiga frågor, säger Peter Eriksson.

 

Tillbaka till överblick