Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Seminarium, möten, viltmiddagar och demogårdsvisning planeras inför Almedalsveckan. Foto:Magnus Westlund

Jägareförbundet i Almedalen

Politikerveckan i Visby drar i gång efter midsommar och Svenska Jägareförbundet kommer även i år att vara på plats. En viktig arena för att nå ut med information och för att trycka på i olika jaktfrågor. Förbundsordförande Peter Eriksson, generalsekreterare Dag Lidén och Jägareförbundet Gotland med flera utgör teamet på plats under Almedalsveckan.

Almedalsveckan närmar sig och Svenska Jägareförbundet finns på plats i Visby i år igen. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

2023-06-14

Seminarium, möten, demogårdsvisning, viltmiddagar och mingel – Almedalsveckan blir återigen en samlingsplats för viktiga frågor.

– Under veckan kommer vi träffa så många politiker, myndigheter och opinionsbildare som möjligt och informera och trycka på i aktuella jaktfrågor, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

Onsdag 28 juni kl 10.30 anordnar Svenska Jägareförbundet ett seminarium. Under detta kommer skogsbruk, lantbruk, sportfiskare och jägare att berätta vad de gör för att öka den biologiska mångfalden. Redan idag görs många insatser och ett samarbete kan gynna arbetet ännu mer. Platsen för seminariet är Saltboden på Tage Cervins gata.

Jägareförbundet Gotland finns även på plats och håller öppet hus med simulatorskytte och information om vilt och jakt med fokus på biologisk mångfald, onsdag 28 juli till fredag 30 juli klockan 10.00 – 16.00 i Saltboden.

– Sedan har vi ett populärt mingel. Då kan olika organisationer och politiker prata jakt med såväl oss som varandra. En informell arena för olika diskussioner är väldigt bra för alla parter och vårt mingel är det vildaste – om man ser till vad man pratar om och äter under kvällen, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

Almedalsveckan pågår 28 juni till 2 juli i Visby på Gotland. Om vi inte ses på Gotland, så kan ni följa det som händer under Almedalsveckan i våra sociala medier och på jagareforbundet.se

Tillbaka till överblick