Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Sign for huntings alla namnunderskrifter överlämnades till EU. Foto Mostphotos

Jägarnas protest – en av de största i EU:s historia

När den europeiska jägarkåren protesterar mot EU-kommissionens syn på jakt blev det en av de största namninsamlingarna i EU:s historia. Över 360 000 personer har skrivit under. Idag (6 juni) överlämnades namninsamlingen till miljökommissionär Virginijus Sinkevičius med tydliga krav på förbättringar.

FACE ordförande Torbjörn Larsson, miljökommissionär Virginijus Sinkevičius och FACE generalsekreterare David Scallan. Foto FACE

2023-06-06

Under kampanjnamnet ”Signforhunting” har den europeiska jägarefederationen FACE, som Svenska Jägareförbundet är medlem i, samlat namnunderskrifter för att protestera mot EU-kommissionens negativa syn på jakt och viltförvaltning.
Totalt blev det över 360 000 namnunderskrifter. I Sverige har cirka 12 procent (nästan 38 000 personer) av jägarkåren deltagit.
– De svenska jägarna har mest av allt fått uppleva förslag som inte tar hänsyn till våra förhållande, våra lagar, vår kultur från EU. Frågor som avser bly, vapen och rovdjur känner vi inte igen oss. Jägarna ses inte som något positivt av kommissionen – trots att vi bidrar med stora samhällsvärden och arbete för en ökad biologisk mångfald, säger förbundsordförande Peter Eriksson.
Han menar att namninsamlingen ger en tydlig signal till EU-kommissionen.
– FACE och Svenska Jägareförbundet vill ändra på kommissionens syn. Jägare är en positiv kraft som vill bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Vi hjälper till i miljöarbetet och står upp för demokratiska ideal. Den signalen hoppas jag går fram.
I Sverige brukar inte namninsamlingar ge speciellt stora avtryck hos politiker.
– Men man kan inte jämföra Sverige och EU rakt av när det gäller denna form av protester. Det är väldigt svårt att få engagemang över hela Europa. Från södra Spanien, till Östeuropa och vidare till Norden. Detta vet kommissionen.  Och när vi lyckats samla så många namn gör detta avtryck i Bryssel. Frågan är hur stort det blir, säger Peter Eriksson.

Under eftermiddagen överlämnade FACE ordförande Torbjörn Larsson namnunderskrifterna till miljökommissionären Virginijus Sinkevičius.
 – Detta är en stor manifestation och mobilisering från Europas alla jägare. Vinnaren är naturen och jakten – som är ett kulturellt baserat och hållbart verktyg för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, säger Torbjörn Larsson.
Utifrån FACE perspektiv är kampanjens officiella del klar. Nu väntar mer arbetet för att säkerställa långsiktiga positiva effekter.
– Den framgångsrika kampanjen kommer skapa förutsättningar för dialog och samarbeten med olika parter i Bryssel. Det är en historisk dag. Jag vill passa på att tacka alla jägare som skrivit under kampanjen, säger Torbjörn Larsson.

Tillbaka till överblick