Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

En majoritet av de politiska partierna har krävt att vargstammen ska minska i storlek. Men när Naturvårdsverket presenterar resultat från vinterns inventeringar pekar dessa mot att stammen är oförändrad. Foto: Mostphotos

Vargstammen minskar inte

En majoritet av de politiska partierna har krävt att vargstammen ska minska i storlek. Men när Naturvårdsverket presenterar resultat från vinterns inventeringar pekar dessa mot att stammen är oförändrad. – Även om det fälldes fler vargar än vid tidigare vargjakter så nåddes inte avskjutningsmålet på 75 vargar. Alla dessa hade behövts fällas om stammen på allvar skulle minska, säger Mikael Samuelsson, ordförande i rovdjursrådet.

2023-06-05

Trots en rekordtilldelning på 75 vargar fälldes bara 57 stycken under licensjakten 2023.
– Detta är en besvikelse. Men man ska inte lägga all skuld på länsstyrelserna. De måste besluta om tilldelning på gamla inventeringsresultat – och det kan hänt mycket i reviret mellan inventeringen och jakten, säger Mikael Samuelsson.
Naturvårdsverkets nya inventeringsresultat visar att det fanns cirka 450 vargar föregående vinter.
Så det totala antalet vargar har inte minskat utan ligger på ungefär samma nivå som förra året, då stammen låg på 460 djur.
En anmärkningsvärd detalj är summan av antalet familjegrupper och par. Inventeringssiffrorna visar att vi nått det högsta antalet någonsin i Sverige – 73,5 stycken (inkl. halva gränsrevir mot Norge). Dessutom hittades fem föryngringar i revir där föräldradjur inte kunde konstateras. Det innebär att antalet revir ökade med cirka 11 procent sedan föregående år.
– Det svårt att göra beräkningar kring hur stammen kommer att utvecklas tills i höst, men väldigt lite talar för att stammen ska ha minskat.
Den stora förändringen är förskjutningen av stammen till det södra förvaltningsområdet, där allt fler län rapporterar om revir.
– Enskilda län där börjar redan få höga koncentrationer av varg. En fortsatt snabb ökning av stammen i södra förvaltningsområdet är att vänta. Licensjakt på varg måste därför tillåtas redan i vinter – även där.
– I flera mellansvenska län finns det fortfarande mycket varg, men i några börjar vi se en svagt minskande trend vilket har varit vargförvaltningens syfte i många år.
– Därför är det viktigt att tilldelningen ligger kvar på en hög nivå, så att vargstammen minskar, säger Mikael Samuelsson.

Tillbaka till överblick