Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda möjligheterna att skapa en Viltmyndighet. Utredningen ska pågå till 31 januari 2025. Foto: Madeleine Lewander

Möjligheterna för en Viltmyndighet utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda möjligheterna att skapa en Viltmyndighet. Utredningen ska pågå till 31 januari 2025.
– För Svenska Jägareförbundet är det i slutändan viktigt att det finns en kompetent myndighet som har ett övergripande myndighetsansvar som omfattar all jakt- och viltförvaltning, så är det inte idag, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2023-07-06

Idag är det Naturvårdsverket som är reglerande myndighet för jakten i Sverige. Den sköter också mycket av rapporteringen till EU. Men samtidigt är det Polismyndigheten som hanterar tillstånd för skjutbanor, beviljar licenser och en del annat. Hav- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Skogsstyrelsen har också ansvar som påverkar viltförvaltningen. Därtill har länsstyrelserna ett viktigt ansvar för den regionala viltförvaltningen.
– Utredaren – Susanna Löfgren – har fått ett svårt, men viktigt uppdrag. Jag förutsätter att Svenska Jägareförbundet får en plats i utredningen. Vi kommer hjälpa till med vår kunskap så att utredningen i slutänden ger ett bra beslutsunderlag för regeringen, säger Peter Eriksson.

Han är noga med att påtala att beroende på vad utredningen kommer fram till kan en Viltmyndighet både vara positiv och negativ för jakten i landet.
– I slutänden handlar det om vilka direktiv och mandat en ny myndighet skulle få. Det handlar om vilken syn regering och riksdag har på vilt och viltförvaltning, samt om vilt ska ses som en resurs eller som något som orsakar skador.
– Jag tycker att frågan behöver utredas. Det finns mycket runt jakten och viltförvaltningen som kan bli bättre och då behöver man undersöka frågan och väga olika perspektiv mot varandra, säger Peter Eriksson.


Tillbaka till överblick