Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Efter att landsbygdsminister Peter Kullgren blivit intervjuad i Aktuellt om älgstammens snabba minskning vill Svenska Jägareförbundets ordförande se resultat. Foto: Oscar Lindvall

Vad händer med alla vallöften?

I valrörelsen lovade de fyra partierna som nu utgör regeringsunderlag ett antal förbättringar för jakten. Efter att landsbygdsminister Peter Kullgren blivit intervjuad i Aktuellt om älgstammens snabba minskning vill Svenska Jägareförbundets ordförande se resultat.
– Regeringen måste leverera. Det har gått ett år, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2023-10-26

Lagar och regler runt fjälljakten, vargen, älgen och många andra frågor behöver hanteras, uppdateras och regleras. Men få formella beslut har fattats.
– Jag har full förståelse för att det ibland tar tid att göra utredningar och fatta beslut i enskilda frågor. Men nu har det gått ett år och resultatet är ännu begränsat. Regeringen måste börja leverera, säger Peter Eriksson.
I går kväll blev landsbygdsminister Peter Kullgren intervjuad om älgstammens situation i Aktuellt. Han balanserade mellan skogsbrukets intressen och jägarnas. Men resultatet blev inte speciellt tydligt för någon part.
– Det finns uppenbara brister i hur älgsjaktsystemet fungerar. Skogsbruket hävdar att skadenivån på skogen är för hög, därför måste älgarna bli färre. Detta gör industrin trots att stammen minskat med cirka 30 procent och att skadorna inte minskat i samma omfattning.
– Jag hade förväntat mig att landsbygdsministern på ett tydligare sätt ställt krav på skogsbruket. Jag anser inte att man längre kan hävda orimliga skadenivåer som anledning för att minska stammen då detta bryter mot lagstiftningens intensioner om att älgförvaltningen ska vara adaptiv och byggd på fakta och kunskap.
– Det finns en lång rad vallöften som många jägare och väljare vill se genomförda. Svenska Jägareförbundet stödjer gärna regeringen med kunskap och annat stöd för att förbättra viltförvaltningen i landet. Vi har en bra dialog med regeringen, och ser fram emot kommande diskussioner. Vi kommer stå upp för jakten och viltet som vi alltid gör, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick