Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Kommissionens initiativ kan innebära ett stort kliv mot en fungerande vargförvaltning: Foto: Ondrej Prosicky/Mostphotos

EU öppnar för bättre vargförvaltning

Vargen har varit klassad som en strikt skyddad art sedan Art- och habitatdirektivet infördes på 1990-talet. Men efter vargens återkomst i Europa öppnar kommissionen för att ändra artens skyddsstatus.
– Detta är en stor framgång för Svenska Jägareförbundet som har arbetat för detta i många år. Även om det kommer ta lång tid innan vi kan se några förändringar i verkligheten är detta ett viktigt steg för att få ordning på vargförvaltningen, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson

2023-12-20

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnade för att nedklassa skyddsstatusen på vargen redan i september, men strax innan jul kom ett ännu tydligare besked att kommissionen lägger fram ett konkret förslag på att ändra vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen vilket är en förutsättning för att samma sak ska kunna göras i Art- och habitatdirektivet (som är EU:s implementering av Bernkonventionen).
– Ett mycket glädjande besked, även om det är mycket arbete som ska göras innan allting är klart. Det kommer säkert att ta minst två år innan detta är i hamn, säger Peter Eriksson.

Kommissionen kommer därför troligen att lägga förslag på att nedlista vargen i Bernkonventionen, vilket är en förutsättning för att samma sak ska kunna göras i Art- och habitatdirektivet (som är EU:s implementering av Bernkonventionen).
Dock måste nu medlemsstaterna enas om att gå fram med kommissionens förslag, vilket görs med kvalificerad majoritet.

– Nästa möte där denna typ av frågor hanteras av Bernkonventionen sker först i december nästa år. Om EU arbetar parallellt med såväl nedlistning i Bernkonventionen som i Art- och habitatdirektivet kan man vinna mycket tid. Därför är det viktigt att den svenska regeringen är tydlig med hur processen ska fungera, säger Peter Eriksson.
EU-kommissionen talar bara om det strikta skyddet som omfattar vargen och inte något av de andra stora rovdjuren.
– Det hade ju varit bra om initiativet omfattat alla stora rovdjur som uppnått gynnsam bevarandestatus.
– Men oavsett det. För många år sedan identifierade Svenska Jägareförbundet det strikta skyddet i Art- och habitatdirektivet som den viktigaste faktorn för att få ordning på vargförvaltningen. Vi började att skapa opinion för denna fråga. Initiativet har kommit från förbundet.
– Sedan har vi naturligtvis fått stöd av många politiker, andra organisationer och i närtid även av regeringen. Nu hoppas jag verkligen på att vi tillsammans kan stödja EU-kommissionen att få igenom förändringen. För detta öppnar för helt andra möjligheter att förvalta vargen, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick