Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen tycker inte att Renmarkskommittén har beaktat motsättningarna som finns, trots detta skickas Renmarkskommittéens förslag ut på remiss. Foto Kenneth Schultze

Fjälljaktsförslag skickas på remiss

Regeringen har valt att skicka ut Renmarkskommitténs delbetänkande på remiss, trots att den inte är nöjd med innehållet.
– Svenska Jägareförbundet välkomnar att regeringen agerar i frågan så att frågan kommer närmare en lösning, även om vi inte tycker att remissomgång behövs, säger Gun Fahlander, ordförande i förbundsstyrelsens Fjällråd.

2023-12-19

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) har på regeringens hemsida meddelat att Renmarkskommitténs delbetänkande om jakten och fisket i fjällen kommer att skickas ut på remiss. Han menar att de motsättningar som finns inte har hanterats fullt ut, samtidigt som det i den parlamentariska gruppen också finns starka tveksamheter till förslagen.

Svenska Jägareförbundet efterlyste i början av december besked vad som händer med utredningens förslag.

– Spontant tycker vi det är bra att regeringen pekar ut en väg framåt och att man arbetar med frågan. Däremot ser vi egentligen inget behov av en remissomgång, även om vi förstår att det kan vara önskvärt att fånga synpunkter från alla organisationer, branscher myndigheter och intressen som berörs av förslaget, säger Gun Fahlander.

Dock ligger Svenska Jägareförbundets grundinställning fast.

– Ja. Vi anser att det går att hitta lösningar för jakten, renskötseln, turismen och alla andra intressen. Därför anser vi inte att delbetänkandet går att införa i ett modernt rättssamhälle, säger Gun Fahlander.

 

Länk till Peter Kullgrens uttalande:

https://www.regeringen.se/artiklar/2023/12/peter-kullgren-om-renmarkskommittens-delbetankande/

 

Tillbaka till överblick