Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundet och jägarna fick en nyckelroll när afrikansk svinpest upptäcktes i Fagersta. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Julhälsning

Plötsligt blev det jul. Höstens alla jakter, hundarnas skall och all samvaro med jaktkamraterna hade troligen invaggat mig i en falsk trygghet om att julen låg långt fram i tiden.  Nu är det bara några dagar kvar. Men tiden går fort när man har roligt.

2023-12-22

Svenska Jägareförbundet är en fantastisk organisation. Jag slås ofta över vilken kunskap vi tillsammans besitter, samt att vi är engagerade i så många olika slags frågor – från norr till söder.
2023 har varit ett bra år. Vi startade året med vargjakt där 75 djur skulle fällas. Men så många fanns det inte i de revir som omfattades. Ordet ”luftvargar” blev flitigt använt. Däremot så sköts två tredjedelar av tilldelningen på en vecka, där det fanns vargar. Jägarna har blivit duktiga, särskilt om det finns snö.

Det hårt kritiserade blyhagelsförbudet fick ett klargörande från EU-domstolen. Domstolen slog fast att det är syftet med lagen (att undvika att sjöfåglar får i sig blyhagel) avgör vad som är en våtmark. EU:s förslag om ett totalt blyförbud har inte hållit tidplanen och vi väntar på besked kring vad som händer. Däremot har regeringen uttalat att de är emot ett totalt blyförbud, vilket måste ses som en framgång.

Förbundet har också framfört kritik och skapat opinion mot Renmarkskommitténs förslag redan innan detta överlämnades till regeringen. Sedan har det varit tyst från regeringen. Detta är vi inte nöjda med. Det behövs besked och en riktning framåt, så att jakten och fisket i fjällen får en lösning.
Ett antal förändringar som vi önskat oss kring vapenreglerna gick igenom i början av året.

Vi drog på allvar i gång ett långsiktigt arbete för att förbättra älgjakten. Vi gjorde en medlemsundersökning som gav många insikter kring hur medlemmarna vill ha framtidens älgjakt.
Vi deltog i en europeisk namninsamling ”Sign for hunting” för att påverka EU-kommissionen. 
Naturvårdsverket öppnade för att även länsstyrelser i södra Sverige ska få besluta om vargjakt.
EU-kommissionens ordförande öppnade för att se över möjligheterna att förvalta vargstammen, vilket vi arbetat för under lång tid.

Vi fick en nyckelroll när afrikansk svinpest upptäcktes i Fagersta. Vi har tillsammans med Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt arbetat hårt och framgångsrikt med att stoppa smittan. Kanske kan området friskförklaras så snabbt som drygt ett år efter utbrottet. Detta vore i så fall ett rekord, vilket bottnar i alla frivilliga jägares insatser. Jag kan inte annat än att vara stolt och tacksam över deras engagemang.

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen gav grönt ljus för större tilldelningar av stora rovdjur, genom att göra klok bedömning av vad som omfattas av begreppet ”begränsad mängd”. 20 procent ansågs vara okej.
Vi har även dragit i gång ett nytt visionsarbete – Perspektiv 2030, höjt medlemsavgiften,  genomfört otaliga utbildningar, haft årsstämma i Skåne, tagit fram nya fakta och skapat opinion för våra frågor. Jag kan inte räkna upp allt vi har gjort. Så omfattande är det.

Inför nästa år ska vi driva på så att utredningen om en ny viltmyndighet blir bra, fortsätta jobba för älgstammen, fortsätta arbetet för en bättre rovdjursförvaltning och säkerställa att reglerna för jakten och fisket på statens marker i fjällen landar rätt och mycket annat, samt anställa en ny generalsekreterare.

Men just nu finns det anledning att luta sig tillbaka. Alla kan känna sig nöjda med att 2023 är ett år där vi levererat, både medlemsnyttor och samhällsnyttor. Njut lite extra under helgdagarna. Det är ni väl värda.
Jag vill också tacka er. För det är vi tillsammans som skapar framgångarna. Svenska Jägareförbundet är summan av allt som alla gör och bidrar med. Därför blir resultatet imponerande.

God Jul och ett Gott Nytt år.

Peter Eriksson
Förbundsordförande

Tillbaka till överblick