Hjälp Jägareförbundet och SVA att kartlägga hårlösa älgar - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Älgar i dålig kondition som dessutom lider av hårlöshet får en betydligt sämre förutsättning att återhämta sig och kan dö av detta tillstånd. Foto: Leif Granlöf

Hjälp Jägareförbundet och SVA att kartlägga hårlösa älgar

ÖREBRO. Senaste åren har ett antal fall av hårlösa magra älgar observerats i södra Örebro län. Flera älgar har också avlivats och skickats till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Bra att veta och hålla koll på nu när årets älgjakt drar igång.

Göran Eriksson, ordförande Jägareförbundet Örebro. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

2020-10-08

- Precis som jägarna i området är Jägareförbundet Örebro bekymrade över  detta och följer utvecklingen och håller kontakt med SVA, säger Göran Eriksson, ordförande Jägareförbundet Örebro.

Då SVA är den myndighet som är ansvarig för hanteringen av sjukdomsutbrott hos vilda djur i Sverige anser Jägareförbundet att det är deras rådgivning som bör följas.

Hårlösa älgar

Utbrott med hårlösa älgar har förekommit på flera platser i Sverige under 2000-talet och har ofta varit övergående. I västra Värmland försågs för några år sedan flera älgkor som led av hårlöshet med pejlhalsband och kunde därmed kontrolleras efterkommande vår. Samtliga dessa älgar hade då återhämtat sig och fått tillbaka päls samtidigt som de inte var märkbart påverkade. Anledningen till hårlösheten anses allmänt bero på hjortlusflugan.

- I södra Örebro län har ett flertal av de observerade älgarna dessutom varit mycket magra och utmärglade vilket gör problemet allvarligare, säger Göran Eriksson, ordförande Jägareförbundet Örebro.

Älgar i dålig kondition som dessutom lider av hårlöshet får en betydligt sämre förutsättning att återhämta sig och kan dö av detta tillstånd. En teori från SVA är att älgar som är i dålig kondition helt enkelt får svårare att stå emot parasiter och därför drabbas av hårlöshet. SVA anser i dagsläget inte att det finns något som tyder på att det finns andra underliggande orsaker som Prionsjukdomar eller samband med den så kallade Älvsborgssjukan som drabbade älgar på 1980-talet.

SVA:s rekommendationer

- SVA är intresserade av att få in hela kroppar från dessa älgar men avgör från fall till fall vilka som bör lämnas in för obduktion. Ibland kan det räcka med dokumentation genom att man till exempel filmar älgarna vid urtagning och okulär besiktning, säger Johan Stedt, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Rekommendationen vid dessa tillfällen är att direkt ta kontakt med jourhavande veterinär på SVA för konsultation, på 018-67 40 00 eller utanför kontorstid på 018-67 40 01.

Avlivning av hårlösa magra älgar

Älgar som uppenbart lider svårt av skada eller sjukdom får avlivas utanför ordinarie jakttid eller tilldelning. Detta anges i jaktförordningen § 40 c ”Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Förordning (2018:639).” Om man ser en älg med symptom som beskrivits ovan rekommenderas dock att man tar kontakt med polismyndigheten innan eventuell avlivning.

Ulrika Karlsson-Arne

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick