Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Hans Ring

Jägareförbundet Dalarna kräver svar från lokalpolitiker i vargfrågan

DALARNA. Jägareförbundet Dalarna har under flera år aktivt arbetat för att påverka landets rovdjurspolitik. De är övertygade om att länets folkvalda, med säte i kommunfullmäktige, har synpunkter i detta ämne. Genom en enkätundersökning till representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige, hoppas förbundet få ett representativt underlag för att agera i rovdjursfrågan.

2022-02-10

Utvalda ledamöter i Dalarnas 15 kommunfullmäktige får erbjudandet att svara på enkäten - en grupp som sällan kommer till tals i rovdjursfrågan, trots att de är valda att representera kommuninvånarna i angelägna frågor.

- Jägareförbundet Dalarna har under många år konstaterat brister i kommunikationen när det gäller beslut om och kring licensjakt på varg. Beslutsfattare i kommunen har aldrig eller sällan givits möjlighet att diskutera vargfrågan i kommunens högsta beslutsinstans - kommunfullmäktige. Besluten i jaktfrågor handhas lokalt av länsstyrelserna – Berättar Ulf Berg, Ordförande Jägareförbundet Dalarna.

Den 9 april samlas Jägareförbundet Dalarna till årsstämma. De avser då att redovisa resultatet från enkäten som skickats ut genom länets kretsar.

Tillbaka till överblick