Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Modern skarvhistoria i Stockholms län

Även det korta tidsperspektivet ger en god insyn i det arbete som utförts gällande skarvjakten. Det här är en inblick i delar av det arbete som Jägareförbundet varit engagerat i när det gäller skarvar och skarvjakt i Stockholms län.

2022-10-13

Länets första ansökan om skyddsjakt på skarv kom in till länsstyrelsen i juni 1996 men ansökan avslogs. I slutet av 1990-talet inkom ytterligare fyra ansökningar. Två av dessa bifölls och två avslogs. Antalet ansökningar ökade från tre år 2000 till 15 år 2008. Sedan år 2000 har länsstyrelsen beviljat generella tillstånd till skyddsjakt efter skarv vid fiskeredskap, fiskodlingar och utsättningsplatser i Östersjön. Från 2014 även fredningsområden.

2018 ändrades förutsättningarna för jakten på skarv då motiveringen att skydda fiskbestånd accepterades av länsstyrelsen. Detta var ett viktigt beslut med mycket bakomliggande arbete från många olika håll. Beslutet överklagades upp till Högsta Förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande om att avslå överklagandet stod fast.

Samma år, 2018 gav Stockholms läns Fiskarförbund i uppdrag åt Jägareförbundet Stockholms län att organisera och följa upp jakten. Detta var ett krav enligt fattat skyddsjaktsbeslut och en förutsättning för att genomföra skyddsjakten. Utöver allmänna tillstånd har länsstyrelsen även beslutat om tillstånd om skyddsjakt kopplade till kommuner, föreningar och privatpersoner.

Ett gediget arbete med förvaltningsplanen för skarv gjordes under 2019 och 2020 i länet. Länsstyrelsen beslutade om en förvaltningsplan som innebar en halvering av antalet skarvbon sett över tio års tid. Jägareförbundet tillsammans med fler organisationer gick in med skrivelser om att detta var ett för långt tidsperspektiv och att planen innehöll för vaga begrepp om hur detta mål skulle nås.

Under 2021 respektive 2022 beviljade länsstyrelsen tillstånd till att fälla 1900 skarvar på skyddsjakt. När denna kvot var fylld under september 2022 tog länsstyrelsen beslut om att ytterligare 1000 skarvar fick fällas.

Mycket arbete från många olika berörda ligger bakom att vi nu har en skyddsjakt på skarv i länet som är på väg åt rätt håll även om det är en lång bit kvar. Jägareförbundet är på inga sätt ensamma i detta, men jag vågar påstå att vår delaktighet är helt avgörande. Det är oftast inte ett speciellt glamoröst arbete och inte heller det mest tacksamma, det är ett steg framåt och tre steg bakåt, allt som oftast.

Parallellt med detta har vi också jobbat hårt för att öka intresset för skarvjakt. Det är inget som skett snabbt men Jägareförbundet liksom andra organisationer har verkat för att öka kunskapen och intresset för skarvjakt. Bland annat har vi genomfört ett antal seminarier, både fysiska och digitala. Vi har tillsammans med Fiskarförbundet, sjöfågelföreningarna och även Sveriges organiserade fiskeguider uppmanat till samordnad jakt på skarv sedan hösten 2020. Resultaten var i början mycket blygsamma men på senare tid har det verkligen tagit fart. Det är positivt och mycket härligt att se vad vi jägare kan åstadkomma när vi alla drar åt samma håll och tillsammans uppnår fantastiska resultat.

 

/Per Zakariasson Jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

Tillbaka till överblick