Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

En av åtlarna vid Forsmark. Foto: Per Zakariasson

Jaktvårdskrets med fokus på vildsvinsförvaltning

Varje år anordnar Svenska Jägareförbundet utbildningar gällande vildsvin och vildsvinsjakt på Forsmarks bruk i Norduppland. I flera år har Wermdö jaktvårdskrets återkommit med sina medlemmar då utbildningen är en del av deras plan att bredda kunskapen inom vildsvinsförvaltning.

Plats för teori. Foto: Per Zakariasson

2023-02-07

- Att kretsar värnar om kunskap kring jakt och viltförvaltning är mycket positivt, sen är såklart alla välkomna med sin anmälan även om du kommer ensam. Det är ett relativt enkelt och positivt sätt för kretsen att skapa mervärde för sina medlemmar. Det kan vara lättare steg att åka på en utbildning eller jakt om det är en organisation som man redan känner och förhoppningsvis litar på som anordnar det hela, säger Per Zakariasson jaktvårdskonsulent och ansvarig för utbildningen. 

Innan själva kurstillfället får du som deltagare en inloggning till Svenska Jägareförbundets E-jaktportal. Där startar utbildningen gällande biologi och förvaltning kring vildsvinen i form av kortare föreläsningar. Själva utbildningsdagen innefattar teori, övningsskytte och åteljakt på kvällen. I utbildningen berörs vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor. Stor vikt läggs också på viltvård, etik, jakttips och förvaltning av en välmående vildsvinsstam. Aktuella frågor som skador på åkermark och skadeförebyggande åtgärder ingår också i detta moment.

- Vi vill erbjuda våra medlemmar relevanta aktiviteter och utbildningar. Genom att erbjuda dessa utbildningstillfällen uppmuntrar vi till att söka kunskap om det djur vi jagar och förvaltar. För att uppnå en så harmonisk samvaro med vildsvinen som möjligt så behöver vi kunskap om biologi, levnadsvanor, åtgärder för att minska problem, etiska jaktformer och hur vildsvinstammen utvecklas just här hos oss. Utbildningarna på Forsmark passar oss utmärkt och deltagarna är alltid mycket nöjda med upplägget, säger Lars Österman från Wermdö Skappslag-Nacka Jaktvårdskrets.

Nu finns nya kurstillfällen tillgängliga att boka här

Tillbaka till överblick