Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Ulf Lindroth. Bildbeskrivning: När gässen är på plats kan det vara en fördel att vara flera, det är mycket arbete med förberedelserna och flera skyttar kan ge fler gäss när de väl kommer.

Satsning på gåsjakt i Södermanland och Örebro

Svenska Jägareförbundet fick verksamhetsbidrag till projektet ”Gåsjaktsutbildning”, som handlar om att ta fram en effektiv och etisk utbildning i gåsjakt med gåsbulvaner och gömslen.

Foto: Ulf Lindroth. Bildbeskrivning: Porträtt av Ulf

2023-03-14

Utbildningen, som förutom teori även inkluderar praktiska moment och jakt kommer sedan utföras i de två pilotlänen Södermanland och Örebro under sensommaren. Inom projektet finns även satsningar på att skapa samverkan mellan olika intressenter som på olika sätt berörs av förekomsten av gäss med målet att hitta gemensamma nyttor.

En av våra samarbetspartners i det här projektet är den erfarne instruktören och gåsjägaren Ulf Lindroth, som har runt 20 års erfarenhet av lockjakt på gås.

– Att göra alla praktiska saker rätt med förberedelser av bulvaner och gömslen, locka gässen och sen skytte är en utmaning och det är spännande och roligt när man lyckas få till en bra jakt, berättar Ulf Lindroth. Det märks väldigt tydligt när allting stämmer och även när man gör någonting fel.

 – Tjusningen är att det alltid finns nya saker att lära sig om jaktformen, fortsätter Ulf, det är helt enkelt intressantare att med hjälp av lockpipan styra in gässen på 15 meter, än att bara råka stå på rätt plats en dag då gässen passerar lågt.

Ulf har tidigare guidat en del gåsjakter runt sjön Tåkern, spelat in gåsjakts film och jagat gäss från Norrbotten till Danmark. Nu ser han med spänning framemot att få bidra med sina kunskaper till projektet.

– Idéen föddes ifrån början hos länsföreningen i Södermanland som såg ett ökat behov av skyddsjakt och där antal jägare som utövar jaktformen inte är så stort idag, berättar Jaktvårdskonsulent Hanna Kekkonen, som även är projektledare för projektet.

En anledning till att inte jaktformen är så utbredd är att den är ganska resurskrävande och att utrustningen som krävs för att uppnå effektiva resultat är relativt dyr, åtminstone för den enskilde jägaren.

– Genom verksamhetsbidrag från Viltvårdsfonden – via Naturvårdsverket – såg Länsföreningen i Södermanland en möjlighet att försöka lyfta jaktformen och även gåsen som resurs samtidigt som man kan hjälpa lantbrukare med ett växande problem, fortsätter Hanna Kekkonen.

Utifrån idén har sedan projektet växt fram och jaktvårdskonsulenter på Jägareförbundet har arbetat fram en ansökan och fått bidrag för att genomföra projektet. Länsföreningen i Örebro var inte sena att ansluta till projektet och även där finns goda förutsättningar och stora behov av ett ökat intresse för gåsjakt.

Antalet gäss har ökat markant de senaste åren och orsakar lokalt omfattande skador på växande grödor. För den enskilde lantbrukaren som drabbas kan förlusterna bli väldigt kostsamma på endast några få timmar. Att skrämma bort och störa gässen är en metod att minska skador, men som kräver aktivt och omfattande arbete för lantbrukare. Jakt på gäss fungerar både som skrämselmetod och kan i viss mån ha en reglerande effekt på beståndet av gäss. Jakten är därför en mycket viktig åtgärd som sedan kan kompletteras med att anlägga avledande fågelåkrar och andra åtgärder.

– Genom projektet kan vi nu skapa möjligheter för fler jägare att upptäcka och nyttja jaktformen, berättar Hanna Kekkonen. Dels genom att öka kunskapen om gåsförvaltning och jakt med gåsbulvaner hos jägare, dels genom att tillgängliggöra utrustning för länsföreningarna så att både utbildningar och jakter kan utföras regelbundet i länen.

Mer information kommer att komma om var och när man kan anmäla sig till gåsjaktsutbildningen. Håll utkik på Jägareförbundet Södermanlands och Örebros hemsidor och på sociala medier.

Tillbaka till överblick