Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Madeleine Lewander

Foto: Madeleine Lewander

Jägareförbundet Dalarna startar samarbete om psykisk ohälsa

Statistiken talar sitt tydliga språk. Cirka 50 personer varje år i Dalarna tar sina liv och att 14 procent av dessa använder licensierade vapen som metod. Siffrorna varierar över landet, men ohälsan finns överallt. Jägareförbundet Dalarna, region Dalarna och Svenska rådet för hjärt- lungräddning inleder därför en satsning om psykisk ohälsa riktat mot jägare. Svenska Jägareförbundet kommer också att stödja samarbetet.

2023-05-04

Det är väldigt vanligt att må dåligt psykiskt (det vi kallar psykisk ohälsa) någon gång i livet. Orsakerna till att man mår dåligt varierar naturligtvis från person till person. Ofta handlar det om problem och svårigheter som vi alla på något sätt kan relatera till, såsom nedstämdhet, ångest, sömnproblem, skadligt bruk av alkohol, relationer, ekonomi, kroppslig sjukdom, skuldkänslor och sorg.

I höst planeras flera aktiviteter för att lyfta detta ämne samt sätta fokus på vad jägarna som individer kan göra för att få hjälp eller att hjälpa andra.

– Trots att vi i dagens samhälle är mer öppna om psykisk ohälsa ser vi att det fortfarande finns en rädsla för att prata om det. Genom att engagera medlemmar i Svenska Jägareförbundet finns utrymme till stor förbättring när det gäller att hjälpa varandra. De höga självmordstalen i vår region måste minska, säger Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna.  

–  Vårt mål med detta samarbete är att sprida information till våra medlemmar på ett så ärligt och rakt sätt som möjligt. Om det hjälper att inspirera den enskilda medlemmen att våga hjälpa en jaktkamrat eller att söka hjälp har vi nått vårt mål. Vi behöver förändra attityder kring psykisk ohälsa, inte minst för att vi är förebilder för framtida generationer, berättar Ulf Berg.

Medlemmar i Svenska Jägareförbundet är en grupp som delar gemenskap kring jakt, natur och djur. Intresset kan för många beskrivas som en identitet och livsstil med kamratskapet och sammanhållning som en oerhört viktig del i varför vi jagar. Att vara ute i skog och mark är bra för både den kroppsliga och psykiska hälsan. Det ger oss motion, avkoppling, spänning, utmaningar och socialt umgänge med likasinnade.

– Vi ser att det finns medlemmar därute som är i behov av hjälp och stöd när det kommer till psykisk ohälsa. Detta viktiga initiativ kom från Jägareförbundet Dalarna men projektet kommer även aktualiseras på nationell nivå för att säkerställa att alla våra medlemmar kan ta del av den information och det stöd som kommer tas fram, säger Dag Lidén Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

– Vi är väldigt bra på att hantera svåra situationer som är praktiska, men vi behöver även bli bättre på området psykisk hälsa. Det handlar inte bara om självmord, utan även om attityder hur vi beter oss mot varandra. Vi har fantastiska och engagerade medlemmar som vi tror kan göra stor skillnad inom detta område, säger Dag Lidén.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Mind självmordslinjen: Telefon: 901 01 – Chatt:  mind.se  – även för närstående.
Äldrelinjen: Ring 020-22 22 33
Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80 - chatt: jourhavande-medmanniska.se
Jourhavande kompis:
chatt: jourhavandekompis.se  (För barn och unga upp till 25 år)
Jourhavande präst:
Ring 112. Fråga efter jourhavande präst.

Tillbaka till överblick