Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Istället för att se viltet som ett problem har ett samarbete mellan Jägareförbundet Dalarna och LRF nu lyft vildsvinen som en resurs. Foto: Mostphotos

Vildsvin leder till nya samarbeten i Dalarna

DALARNA Problem som måste åtgärdas eller resurs att utnyttja? Vildsvinen som börjat etablera sig i Dalarna ställer till det för många lantbrukare som får sina grödor förstörda. Men istället för att se viltet som ett problem har ett samarbete mellan Jägareförbundet Dalarna och LRF nu lyft vildsvinen som en resurs.

Helena Tysk, projektledare, gläds åt de många positiva reaktionerna från både jägare och lantbrukare. Foto: privat

2023-09-08

Som del av projektet har jägare och lantbrukare bjudits in till träffar för att både lära sig mer om vildsvinen och knyta kontakter med varandra. Vildsvin skjutna under ”vildsvinshelgen” – när jägarna gjorde en samlad insats för vildsvinsjakt – skänktes till det offentliga köket för att serveras i skolor och äldreomsorg och på så sätt sprida kunskap om viltkött ytterligare.

Helena Tysk, projektledare för samarbetet, berättar mer.

Hur kom det här projektet till?

- Jag fick frågan av Jägareförbundet som sökt ett projekt tillsammans med LRF och Offentlig gastronomi i Dalarna. Bakgrunden till projektet var att Länsstyrelsen såg ett behov av samverkan kring utvecklingen av vildsvinsstammen i södra Dalarna. Projektet finansieras med pengar från Europeiska Jordbruksfonden och Jägareförbundet Dalarna samt LRF Dalarna. Vi började med planeringsmöten för att se att vi alla aktörer kunde ha en gemensam plan över hur projektet skulle utformas. Efter det har vi haft flera utbildningstillfällen under sommaren.

Vilka evenemang har jägare och lantbrukare kunnat ta del av?

- Vi hade ett första utbildningstillfälle i Falun i juni. Det var god uppslutning på cirka 60 jägare och lantbrukare som fick en riktigt grundlig genomgång av allt som gäller vildsvin. Jaktvårdskonsulent Anna Olofsson höll en omfattande presentation som täckte allt från hur vildsvin lever, deras biologi, hur deras familjegrupper fungerar och födosök till själva jakten.

Efter det gav Peter Andersson från LRF sin syn ur lantbrukarnas synvinkel. Representanter från Jaktia gick igenom val av vapen och kalibrar. Vi hade förtroendevalda från Jägareförbundet Dalarna på plats som dels berättade om hund, hundanvändning och eftersök i samband med vildsvinsjakt, dels om hur vildsvinskött hanteras efter skottet, med renlighet, hängningstider och trikintester. Vi fick också en genomgång av sjukdomar och bland annat risken för Afrikansk Svinpest.

Som pricken över i var Anders Frodig från Offentlig Gastronomi Dalarna på plats. Han bjöd på smakprov av vildsvinskött, både hamburgare och gryta, och berättade om vilket fint kött det är.

I augusti genomfördes en andra, liknande träff i Hedemora med ännu bättre uppslutning. 65 jägare och lantbrukare kom till kvällen trots att den sammanföll med en väldigt hektisk tid för lantbrukarna.

Det var slående vilken god ton som hölls vid båda tillfällena. Vildsvinen framställdes inte som ett problem utan som någonting vi gemensamt kan lösa.

Efter kvällen i Hedemora inföll sen vildsvinshelgen?

- Ja, helgen efter anordnade vi en vildsvinshelg med 16 anmälda jägare som gick ut på egen mark samt följde med på annans mark för att skydda växande gröda. Resultatet visar att vildsvinen kan vara svåra att få fatt i men samtliga hade fina naturkvällar och två vildsvin blev skjutna.

Köttet ska Avesta kommun ta emot och servera i Skogsboskolan senare i höst. Då kommer Anders Frodig vara med i köket när det ska tillagas. Tillsammans kommer han och Anna Olofsson, jaktvårdskonsulent, att vara med i matsalen, prata med eleverna och hålla en utbildning med kökspersonalen och lärarna.

Vad har ni fått för respons på projektet?

- Den har varit mycket positiv respons och lantbrukare har tagit sig tid att delta på dessa utbildningstillfällen trots att de låg lite svårt i tid. Projektet startade under senvåren och kommer pågå ett år så det var viktigt att vi fick till några utbildningstillfällen innan själva jakthelgen för att kunna belysa etisk och säker jakt.

För en del kan det vara repetition, men för många är vildsvin ett nytt vilt. Det gör att man kanske inte känner sig lika bekväm som med rådjur och älg, där man dessutom är ett lag. Då kan det vara skönt att lyssna på information så att man känner sig säkrare. Över lag har folk varit väldigt positiva.

Det har också lett till fina exempel på samverkan. I Hedemora har en potatisbonde tagit itu med sina bekymmer och startat en sms-kedja med jägare som nu hjälper till på hennes mark. Det är ett praktexempel på hur man kan få kommunikationen att funka.

Är det någon specifik kommentar ni fått från jägarna respektive lantbrukarna?

- Intresset är stort och helt genomgående så har vi fått positiva kommentarer från både jägare och lantbrukare. Lantbrukarna, de som inte är jägare själva, har fått bättre förståelse för vikten av att ha jägare med rätt kunskap på sin mark. Här behövs jägare som inte skjuter fel djur och därmed skapar ett större bekymmer utan har koll på det långsiktiga perspektivet.

Flera jägare tog dessutom med sig jaktgäster i form av marklösa eller nya jägare ut under vildsvinshelgen, så det var positivt även ur den synvinkeln.

Vad händer nu? Kommer projektet och samarbetet att fortsätta?

- Precis just nu under brinnande jaktsäsong tar vi en liten paus, men vi återkommer med liknande utbildningar på andra orter i Dalarna i november månad och i vinter. Vi har även en ambition att belysa vildsvinen under kommande kretsårsmöten så att fler dalajägare får upp ögonen för denna fina viltresurs som börjat etablera sig i södra Dalarna men som sakta men säkert tar mark uppöver.

Blir det fler vildsvinshelger?

- Just vildsvinshelgerna är lite svåra att få till i vårt län då vildsvinen än så länge är på mer koncentrerade ytor i södra delen. Dessutom finns det inte så många vilthanteringsanläggningar att vända sig till i Dalarna. Men lantbrukare och jägare stärker redan nu vår uppfattning att det finns bra samarbete och med rätt kommunikation kan man komma bra överens och hjälpa varandra. Vi har flera goda exempel som lyfts under dessa utbildningskvällar.

Vad kan man göra om man som jägare är intresserad av vildsvinsjakt men är lite osäker på var man ska börja?

- Jägareförbundet anordnar utbildningsjakter på vildsvin så jag skulle absolut börja där för att få en första inblick. Därefter skulle jag vända mig till min krets för att se vad jag har för möjligheter lokalt.

Tillbaka till överblick