Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Gun Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland. Foto: Lars Nilsson

Jägareförbundet Mitt Norrland reagerar starkt över inhibering av björnjakten i Jämtland

Jägareförbundet Mitt Norrland är mycket kritiska till förvaltningsrättens beslut att upphäva länsstyrelsens omfördelning av kvarvarande tilldelning av björn. Av de tilldelade 200 björnarna fanns 53 stycken kvar när länsstyrelsen beslutade att dessa skulle få jagas över hela länet. Nu har detta beslut upphävts av förvaltningsrätten efter ett överklagande från Svenska Rovdjursföreningen.

2021-09-23

-Vilförvaltningsdelegationen har bestämt att det ska finnas 650 björnar i Jämtland. Vi tycker att detta ett väl grundat beslut. Länsstyrelsen val att omfördela kvarvarande tilldelning till hela länet är ett viktig steg till att nå det målet, säger Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland. Fjolårets spillningsinventering i Jämtland visade dessutom att stammen uppgick till fler än1100  björnar. Inventeringsresultatet är en viktig anledning till att kunna fortsätta jaga björn i hela länet, fortsätter Fahlander.

I det ursprungliga björnjaktbeslutet hos Länsstyrelsen framgår att man under pågående jakt kan omfördela kvoten mellan jaktområden om det bedöms nödvändigt för att uppnå syfte och mål med licensjakten.

Vilförvaltningsdelegationen i Jämtlands län beslutade den 4 juni 2021 att licensjakten efter björn ska ske med huvudsyfte att minska rennäringens skadenivåer men ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

- Från Jägareförbundet Mitt Norrland förväntar vi oss att inhiberingen upphävs inom kort då Länsstyrelsen redan har överklagat inhiberingen, avslutar Gun Fahlander.

Tillbaka till överblick