Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Ulf Lindroth berättar och visar hur en lyckad lockjakt på rödräv kan gå till i byahuset i Prästholm, Råneå. Foto: Johan Hägglund

Räv och rådjur i Råneåfokus

NORRBOTTEN. Under två måndagar i slutet av mars bjöd Jägareförbundet Råneå Jaktvårdskrets in till kostnadsfria medlemsförmåner för medlemmar i Jägareförbundet. Detta med hjälp av en rävlocksutbildning tillsammans med Ulf Lindroth och en rådjursföreläsning med jaktvårdskonsulenterna Johan Hägglund och Niklas Lundberg.

2023-04-11

Ulf Lindroths föreläsning kring rävlocksjakt lockade över tjugo deltagare från stora delar av kusten. Deltagarna kunde gå hem med både nya kunskaper och fick dessutom med sig en egen rävlockspipa att testa under framtida jakter på rödräv. Föreläsningen blandade jaktsekvenser med anekdoter om lyckade jakter och tycktes vara mycket uppskattad med tanke på hur många som stannade kvar efter föreläsningen för att prata mer med Ulf.

Ökat intresse för rådjursjakt i Norrbotten

Även rådjursföreläsningen som hölls av jaktvårdskonsulenterna Johan Hägglund och Niklas Lundberg lockade cirka femton deltagare som ville lära sig mer om förvaltningen av vårt minsta hjortdjur. Även om älgjakten är störst i Norrbotten så märks det att intresset för rådjursjakt ökar i takt med att rådjursstammen ökar. Att redan i ett tidigt skede ta vara på möjligheten att lära sig mer om djuret och förvaltningen är ett utmärkt sätt att öka sina kunskaper på detta område.

Lockade nya medlemmar till Jägareförbundet

Dessa två kostnadsfria föreläsningar var en medlemsförmån som Råneå Jaktvårdskrets bjöd in till och var endast öppna för medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Detta lockade ett antal nya medlemmar till förbundet och gav deltagarna nya kunskaper i såväl rävlocksjakt som rådjursförvaltning.

 

 

Tillbaka till överblick