Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Många jaktgrannar hade valt att komma till älgträffen i Smedsbyn. Foto: Roger Lundqvist

Välbesökt älgjägarträff i Norrbotten – så vill jaktgrannarna rädda älgjakten

NORRBOTTEN. Med anledning av en minskande älgstam och tydliga tecken på sämre kalvsättning så arrangerade Jägareförbundet Boden för andra året i rad en träff i Smedsbyn för jaktgrannar i Luleå – Boden och Råneå. Initiativtagare var Andreas Nordlund, ordförande i Jägareförbundet Boden tillika jägare i Vibbyn. Temat på träffen var ”tänka älg” och bli överens hur man ska inrikta jakten under hösten för att få en jakt värd namnet i framtiden.

Peter Fredriksson från Smedsbyns VVO berättade att man valt att följa råden från Svenska Jägareförbundets Verktygslåda älg. Foto: Roger Lundqvist

2023-08-11

På träffen hade ett 50-tal jaktgrannar och jägare (av vilka de flesta även var markägare) från området infunnit sig. På plats fanns även jaktvårdskonsulent Björn Sundgren som drog en uppskattad genomgång i grunderna för älgförvaltning med fokus på stammens kvalité. En av fokuspunkterna var att höja medelåldern på stammen genom att inte skjuta fler vuxna än man klarar av fälla kalv. Sedan fjolårets träff hade flera av jaktlagen under hösten 2022 börjat anamma detta, bland annat jaktgrannarna Smedsbyns VVO och Börjelslandet.

- Vi beslutade att när vi fällt två vuxna så skulle vi fälla två kalvar innan nästa vuxen fick fällas. Dessutom fredade vi tjurar med tio taggar eller fler, på så sätt garanterar vi att ett kapital finns kvar och vi i första hand jagar av räntan, unga djur och kalv, menade Peter Fredriksson från Smedsbyn.

Peter får medhåll av jaktgrannarna Anders Jakobsson och Ingemar Nilsson från Börjelslandet.

- Vi har gjort på samma sätt i Börjelslandet och är väldigt nöjda med hur jakten hösten 2022 fortlöpte. Vi såg dessutom några riktigt stora tjurar som fick löpa vidare vilket kändes riktigt bra inför fortsatt jakt kommande år, säger Anders Jakobsson jägare i Börjelslandet.

Björn Sundgren presenterade kurvor som bland att visade en tydlig minskning av andelen kalv och dubbelkalv de senaste åren. Detta beror med all sannolikhet beror på att älgkorna i snitt är för unga, då en älgko måste bli upp till 5–6 år för att mer kontinuerligt sätta tvillingkalv enligt vetenskapen.

Björn visade även att årets sänkta älgtilldelning ligger långt över det jaktlagen lyckades fälla förra hösten.

- Detta innebär ett eget ansvar och att det är ni i jaktlagen som själva får styra över vad och hur många ni ska fälla, tilldelningen är enbart ett tak, påtalade Sundgren.

Målet från mötesdeltagarna var att få alla jaktlag med sig i samma tänk när det gäller avskjutningen.

- Även om inte exakt alla lag anammar detta tänk så har vi ändå kommit väldigt långt att så många ändå är överens. Ju större områden som gör rätt, desto större betydelse kommer det att få för stammen i vårt område, påtalade Ingemar Nilsson från Börjelslandet.

Initiativtagaren Andreas Nordlund summerade mötet och fick ett rungande ja till svar när frågan ställdes om dessa jägarträffar ska fortsätta, vilket kan ses som ett bra betyg till initiativet.

Tillbaka till överblick