Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Att vara aktsam med avskjutning av produktiva älgkor är en av sakerna man kommit överens om mellan ett flertal licensområden i Luleå-Bodenområdet i Norrbotten. Foto: Oscar Lindvall

Fortsatt och utökat samarbete om älgjakten mellan licensområden i Norrbotten

NORRBOTTEN. Som vi tidigare skrivit om så har ett större antal älgjaktlag i området runt Luleå-Boden tagit saken i egna händer och på eget initiativ träffats och pratat älgförvaltning. Man har även kommit överens om gemensamma riktlinjer i avskjutningen. Allt med mål att få jaktlagen att bedriva jakten så man har en älgjakt värd namnet även kommande år.

2023-12-20

Nu har man gått vidare och vid ett uppföljningsmöte i november under ledning av Mats Nilsson från Jaktklubben Diana tillika ledamot i Jägareförbundet Boden, så anslöt sig ytterligare jaktlag till överenskommelsen.

Arbetet med jägarträffar och att få älgjaktlagen att tänka älg, drogs i gång redan våren 2022 av Andreas Nordlund, ordförande i Jägareförbundet Boden och jägare i Vibbyn. Detta följdes upp året därpå och spreds till andra områden söder om Lule älv under ledning av nämnda Mats Nilsson. Målet var att få jaktlagen att komma överens om några enkla avskjutningsstrategier som helt bygger på frivillighet. På jägarträffarna har man kommit fram till en gemensam överenskommelse och inriktning som innebär följande.


• En avskjutning av i huvudsak unga djur med tyngdpunkt på kalv unga tjurar och kvigor.
• Att spara kalvförande kor.
• Att skjuta tjurar med 10 taggar och uppåt endast efter den 10 oktober (10-10 modellen för tjur), kanske även med ett brunstuppehåll i jakten.

Upprop till fler jaktlag

Nu går man vidare och via ett upprop så försöker man ansluta fler jaktlag till att jaga efter denna modell.

- Vi har även sett att kor och tjurar blir mindre och yngre. Kalvarna blir därmed också färre per ko och mindre i storlek. Detta ger i sig en ond spiral med både färre och mindre vuxna älgar. Detta eftersom kalvarna ”tar med sig, sina magra små, första år resten av livet” Många menar nu att vi närmar oss en punkt när älgstammen kan krascha likt den gjorde på -80 talet. Så nu startar vi helt enkelt ett upprop för att få fler jaktlag att ansluta sig till denna enkla överenskommelse, då vi alla är mån om framtidens älgjakt, säger Mats Nilsson.

För mer info kontakta Mats Nilsson på: matsn61@gmail.com

Tillbaka till överblick