Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Fångstmannen och kursledaren Ulf Forsberg från Älvsbyn visar hur man korrekt sätter ut en fotsnara för rödräv. Foto: Kalle Nyberg

Jägareförbundet Älvsbyn fångade ungdomar med utbildning

NORRBOTTEN. Kursen genomfördes som en ungdomsaktivitet där Jägareförbundet Älvsbyn stod för alla kostnader.

2024-02-13

Dagen inleddes med samling i Granträsk byagård utanför Älvsbyn. På plats fanns kretsens ordförande Tomas Boström som berättade vad Jägareförbundet står för och vad syftet är med föreningen. Fördelarna med ett medlemskap togs särskilt upp.

Viktigt med god etik

Moral och etik under och före en jaktdag diskuterades där kursledaren Ulf Forsberg särskilt betonade hur viktigt det är med övningsskytte inför alla former av jakt.

Kursen började med en teoridel och idel uppmärksamma deltagare. Ulf Forsberg bjöd frikostigt på sina erfarenheterna från sin mångåriga fångstverksamhet och visade bilder både på skabbrävar och så kallade korsrävar. Under teoridelen förevisades fångstredskap och hur man funktionstestade dessa samt detaljer på snaran man ska byta ut efter en fångst. Lagar och regler gick man noggrant igenom.

Efter avslutad teori blev det korvgrillning innan man begav sig ut för praktisk träning i hantverket att sätta ut fotsnara korrekt.

Tillbaka till överblick