Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Mostphotos

Den verkliga premiären

Äntligen drar jaktsäsongen i gång på allvar. Att jaktsäsongen startar med ett av våra ädlaste vilt, räven, gör det mer spännande. Rävens återintåg efter skabben har fått gamla som unga rävjägare att med förnyade krafter ta sig an denna värdiga predator. Det är dock viktigt att jakttrycket på predatorerna fördelas även på arter som grävling, mård, mink, iller och kråkfågel.

2021-07-22

Studier visar att ca 40 % av kiden tas av räv främst under första månaden vid normala rävstammar. Rävens verkan på rådjursstammen märktes tydligt då skabben slog till i mitten på 1980-talet. Räven står för en hög predation på harungar, möss, sork och markhäckande fågel. Grävlingen är suverän på att hitta fågelbon och småviltets gömslen. Den har stor påverkan på flertalet mindre däggdjur och markhäckande fågel. Detsamma gäller kråkfåglarna som kan ödelägga flera fågelföryngringar. Sambandet mellan rovdjur- och bytespopulationerna är tydligt. Jakten efter predatorer är avgörande för småvilt och fåglar. Det finns också tydliga samband mellan olika rovdjurstätheter, minskar en predator kommer en annan att öka. Därför är det viktigt att man tänker på det totala predationstrycket.

Vak- och smygjakt

Jaktformerna ger rätt utförda resultat och spännande jaktsituationer. Förutom jakt vid kända stråk, gryt och åtel kan man utnyttja naturliga tillfällen som drar grävling och räv lite extra, som förekomst av körsbärsträd där djuren låter sig smaka av de nerfallna bären. Nyslagna vallar och tröskade sädesfält besöks av framför allt räven som lättare kan komma åt sork och annat matnyttigt. Smygjakt på grävling är många gånger relativt enkelt medan smygjakt på räv kräver sin jägare. När det gäller räven kan lockjakten utnyttjas. Både lock- och smygjakt kräver goda förberedelser och väl anpassad utrustning. Ett tips är att gå Jägareförbundets kurs i lockjakt som går både fysiskt och digitalt.

Jakt med hund   

Jakt efter små rovdjur och kråkfågel är lysande jakter för yngre och nya jägare. Här finns alla möjligheter att komma in i jaktlag och lära sig jaktens grunder. Rävsäsongen är lång, för er som funderar på att skaffa en jakthund är en rävstövare ett bra val om man vill ha obegränsat med jakttillfällen under lång tid. Jakt med ställande hund efter grävling är givande men kräver som vid all annan jakt att ha god kännedom om vad viltet befinner sig. Havreåkrar, betesmarker, områden med fruktträd, ödetorp och artrika lövskogar brukar vara bra tillhåll. Dessa jakttillfällen ger dessutom möjlighet till att observera annat vilt. Nu när bockjakten annalkas ska man ta tillfället i akt och utnyttja de skottchanser som erbjuds på de mindre rovdjuren.

Tillbaka till överblick