Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Jägareförbundets Mariana Skoglund hälsar välkomna. Foto: Karin Stoeckmann

Lyckat instruktörslyft i Jönköping

Lördagen den 21 maj bjöd Jägareförbundet region syd in hund-, skytte-, och jägarskoleinstruktörer till en fullspäckad dag i Jönköping på Hulukvarn Arena.

Clinic i ”Fyra lätta steg” var ett av inslagen under dagen. Foto: Karin Stoeckmann

2022-06-16

Instruktörslyftet som arrangemanget kallas genomfördes första gången under 2021 men då i digital form p.g.a. pandemin. I år fick Jägareförbundet möjlighet att bjuda in till ett fysiskt event med omkring 100 deltagare.  

Instruktörslyftet syftar till att tacka och kompetensutbilda instruktörer i Jägareförbundet. Det är också ett bra tillfälle att nätverka och knyta kontakter både inom och utom länsföreningen.
Under dagen var det ett fullspäckat schema med aktiviteter och föreläsningar. Dagen började med ett pass tillsammans med Studiefrämjandet med fokus på hur vi som instruktörer möter människor.

Dagen fortlöpte sedan med ett aktivitetspass där det fanns möjlighet för instruktörerna att prova på skytte, prata med samarbetspartners och titta på en clinic som Birger Fransson och Ulrica Posse höll i om utbildningskonceptet ”Fyra lätta steg” som våra jakthundsinstruktörer är utbildade i.

Under eftermiddagen hade vi tre föredragshållare på plats: Fjällveterinären Anna Pamuk, Ted Lagrelius, Stefan Tolf och Urban B Törnqvist. Fjällveterinären Anna pratade om både sjuk- och friskvård för våra jakthundar. Ted delade med sig om sin kunskap om skytte och ammunition, Stefan och Urban gav deltagarna en bredare kunskap om sjöfågel och storfågel. Ett gäng kompetenta föredragshållare som delade med sig av sina kunskaper till instruktörerna på bästa sätt.

- Jag tycker det är mycket roligt att vi äntligen kan träffas fysiskt igen och får bjuda in och visa uppskattning till våra instruktörer i region syd. Instruktörerna gör ett mycket bra jobb i sina länsföreningar och kretsar genom att varje år hålla olika typer av kurser/utbildningar som når medlemmarna, nya som befintliga, säger regionchef Mariana Skoglund.

Instruktörslyftet avslutades med att alla deltagare samlades länsvis för att samtala med representanter från länsföreningarna. Efter två år med färre kurser/utbildningar av naturliga skäl hoppas vi nu att verksamheten tar fart och att medlemmarna tar chansen att delta på aktiviteter igen.

Louise Gårdefalk
Jaktvårdskonsulent

Tillbaka till överblick