Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Från vänster Marie Berglind med bayersk viltspårhund Hulda, Jönköping, Anders Rosendal, Östergötland, Jenny Strand med gonczy polski Nitro, Kalmar, Tommy Karlsson med jaktvårdskonsulentens jaktcockrar Ida och Rut, Jönköping, Christer Johansson med labradorerna Kelly och Blaise, Halland, Ulrika Posse, Jönköping, Henrik Lundblad och Ove Larsson från Södra Älvsborg, Birger Fransson med hannoveransk viltspårhund Azlan och västsibirisk laika Ingo, Kalmar, samt Uno Strand från Skåne.

Möte för länshundansvariga

I Jägareförbundet, på krets-, län- och förbundsnivå, genomförs årligen en mängd utbildningar för jägare med hund. Syftet och målet med utbildningarna är att Jägarhundssverige ska ha hundekipage som är mycket väl utbildade i såväl grunder som de specialområden varje ekipage arbetar i.

2022-09-16

I varje län finns en eller en grupp länshundansvariga. Deras främsta uppgift är att verka för att länet har rätt antal instruktörer, utifrån behovet, samt att instruktörerna är väl utbildade och varje år bereds möjligheten till kompetensutbildning (KU). Uppföljning av verksamheten är en annan del som är nödvändig för att kunna utveckla verksamheten.

I slutet av augusti träffades de flesta länshundansvariga i region Syd tillsammans med regionalt funktionsansvarig jaktvårdskonsulent för möte. Det blev ett möte med många bra och utvecklande diskussioner. Bland annat diskuterades hur vi kan utveckla mästerskapet i eftersök såväl inom krets som län och det gemensamma regionmästerskapet. Länsföreningen i Kalmar är arrangör av 2023 års regionmästerskap och alla län i region syd planerar någon form av länstävling. Vidare enades vi om ett gemensamt KU på 4–5 platser i regionen. Ämnet för 2023 års KU är uppdatering i 4 Lätta Steg samt att Läsa hund. Uppföljning av årets verksamhet kommer att ske på samma sätt som i fjol, det vill säga via en gemensam digital enkät. 

Region Syd omfattar de tio sydligaste länen i Sverige. I vårt medlemsregister finns 173 registrerade jakthundsinstruktörer i lydnad och eftersök. Alla instruktörerna är utbildande i Jägareförbundet och Barbro Börjessons utbildningskoncept 4 Lätta Steg för effektiva och bra jakthundar. Under 2021 och 2022 har det genomförts flertalet utbildningar, såväl teoretiska som praktiska, i 4 lätta steg: valp- vardags- och jaktlydnad samt eftersökskurser. På flertalet platser i regionen arrangerar jakthundsinstruktörer kurser i specialträning för till exempel stående och stötande fågelhundar, apportering och eftersök.

Är du intresserad av att delta i hundutbildning och träning för ekipage är du välkommen att kontakta någon av våra jakthundsinstruktörer. Kontaktuppgifter finns på länsföreningarnas hemsidor.  

 

Text och bild: Fredrik Jönsson, jaktvårdskonsulent

Tillbaka till överblick