Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Trofébedömningar i Västra Götaland

Nu är det dags att se om trofén håller måttet! På tre olika ställen i Västra Götalands län finns jaktvårdskonsulenter och förtroendevalda mätare på plats de närmaste veckorna och hjälper dig mäta din trofé.

2022-09-15

28 september, kl 10-21, AstroSweden i Skara.
Passa på att få trofén mätt på mässan som har kvällsöppet.

4 oktober, kl 14-20, Apelsäter skjutbiograf i Lur
Få trofén mätt samtidigt som du skjuter in dig inför jakten.

19 oktober, kl 10-18, Jakt&Fiskekompaniet i Alingsås
Mät din trofé och prata jakt och klövviltsförvaltning med oss!

 

Har du inte möjlighet att ta dig till någon av dessa platser men vill ha hjälp att få en trofé mätt? Kontakta din lokala jaktvårdskonsulent.

 

Vanliga frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?
En trofé ska torka minst 30 dagar innan den kan bedömas. Om trofén inte bedöms vara torkad kan trofébedömaren neka till att mäta den.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?
Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålan och med näsbenet kvar) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och cirka 450 gram till guld.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?
Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?
Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?
Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Kan trofén vara monterad på sköld?
Nej, trofén måste vara åtskild från skölden. Däremot är det OK att trofé från älg är monterad på sköld.

Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?
Vanligast är hjortdjuren men även kranier av rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Vissa mäter även kronhjort och dovhjort.

Tillbaka till överblick