Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Älgjakt och älgobs – snart premiär i södra Sverige

Det drar ihop sig till efterlängtad älgjaktspremiär även i de södra delarna av landet och med det följer även älgobs och kronobs.

2022-10-06

En viktig del av jaktlagens förberedelser är just, förutom att lägga upp planer och riktlinjer för jakten, att utse vem som ansvarar för att rapportera jägarnas älg- och kronobs.

Alla jaktlag kan rapportera älg-, kronhjorts- och rovdjursobservationer till Jägareförbundet via www.viltdata.se

- Älgobsen är det viktigaste verktyget vi har för att följa älgstammens utveckling och värdera resultatet av våra förvaltningsåtgärder. Sedan 2016 har även kronobsen, som utförs på samma sätt, blivit en viktig del i kronviltsförvaltningen. Att rapportera via viltdata är lätt och portalen gör att vi snabbare kan få sammanställningar av stammens utveckling, säger Elias Turesson, jaktvårdskonsulent i Kronobergs län.

Grunder för älgobs och kronobs:

  • Älgobsen görs de första 7 genomförda jaktdagarna under de första 30 dagarna av älgjakten. Samma datum gäller för kronobs.
  • Observationsperioden i syd är från 8 oktober till 6 november.
  • Har jaktlaget bara jagat en dag under perioden så ska den dagen ändå rapporteras. Man rapporterar helt enkelt de dagar man jagar under perioden.
  • Har jaktlaget inte jagat alls så ska även det rapporteras.
  • Det är viktigt att även rapportera antal fällda djur för att aktivt kunna följa utvecklingen.

Lägg in uppgifter i rapporteringssystemet så fort som möjligt. Snabb rapportering gör det möjligt att få en bild av älg- och kronviltstammens utveckling redan under pågående jaktsäsong.

På viltdata.se finns en fältblankett att ladda ner och använda för att göra noteringar under jakten, men observationerna rapporteras snabbast och enklast in via viltdata.se.

Behöver ni hjälp med inloggningsuppgifter eller annat rörande viltdata? Kontakta er lokala viltdata-administratör. Mer information och vidare instruktioner finns även här: Älgobs: instruktion för jaktlaget

Sammanställningar av statistiken som samlas in via Viltdata.se är offentlig. Rapporter går att se via ”se statistik” på Viltdata.se

 

Tillbaka till överblick