Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Äldre, produktiva kor är viktiga att värna om i älgförvaltningen. Foto: Allan Wallberg / Mostphotos

Tänk kvalitet inför och under älgjakten

Årets älgjakt står framför oss, en djupt rotad tradition som för många hör till årets höjdpunkter. Men jakten handlar inte bara om vad vi tar ut, utan även om vad vi vill ha kvar i skogen inför kommande säsonger.

2022-10-07

Svenska Jägareförbundet arbetar för att älgstammen ska hålla en hög kvalitet. Målet är en stam där medelåldern på vuxna djur är hög, med en bra sammansättning av tjur, hondjur och kalv. I första hand innebär det ett fokus på att spara större och äldre djur och fokusera jakten på mindre och yngre individer.

- De djur som är kvar i skogen efter jakten är avelsmaterialet för kommande säsonger och det som bygger stammen inför framtiden. Det kvalitetstänket behöver vi bära med oss under jakten säger Elias Turesson, jaktvårdskonsulent i Kronobergs län.

Större tjurar och större kor är viktiga för att uppnå den positiva trend med en ökande kvalitet i älgstammen, som är målet i älgförvaltningen. Tidigt födda kalvar har större möjlighet att växa till sig inför hösten och förblir ofta starkare hela livet. Äldre, större kor är mycket viktiga att behålla. De är mer produktiva och att värna om dem har en positiv effekt på stammens kvalitet.

- Generellt sett vill vi verka för att höja medelåldern på älgstammen, fortsätter Elias Turesson. Man måste alltså skjuta fler kalvar och färre vuxna djur. Målen kommer att skilja sig beroende på förutsättningarna i just ditt område men utgå från att höja andelen kalv i avskjutningen och var rädd om de fullvuxna och produktiva älgkorna.

 

Mer information om älgförvaltning och enkla steg till att förbättra den hittar du här:
Enkla steg till bättre älgförvaltning

Du är också alltid välkommen att kontakta din lokala jaktvårdskonsulent för tips och råd.

Tillbaka till överblick