Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Deltagarna på St. Hubertusjakt i Broddetorp. Foto: Saila Larsson

St. Hubertusjakt – en provform med etiken i centrum

”St. Hubertusjakt” för mångas tankar till hundar och hästar styrda med trumpeter efter jakt på räv. Men icke, detta är en jaktprovsform där man jagar över fågelhundar. I mitten av november arrangerades denna gamla provform inom hundvärlden i Broddetorp, Västra Götaland.

2022-12-06

Patrik Sjöström från Skåne, dagens domare tillsammans med två kollegor, höll en fantastiskt fin genomgång innan provet där grundtanken belystes. Det är etiken i jakten som är det väsentliga. Vi bedriver en jakt- och provform där vi jagar och fäller vilt över våra hundar. Det är vilt som kan vara utsatt eller en vild stam, både fågel och även hårvilt kan jagas. Men jakten ska bedrivas på ett sätt som gör att viltet behandlas med den respekt och vördnad som sig bör. Vi tar hänsyn till den miljö vi jagar i och anpassar jakten så hundar inte jagar eller springer efter vilt som inte är jaktbart.

Provet kan genomföras både med stötande och stående hundar. Momenten som bedöms är den genomgång som hundföraren gör innan denne släpper sin hund – en kort redogörelse där man presenterar sig själv, sin hund, sin utrustning, hur man tänker lägga upp jakten etcetera. Man bedömer sedan hundens arbete, precis som på ett vanligt jaktprov.

Man ser hur hundföraren jagar med sin hund i terrängen. I en situation där vilt kan fällas bedöms förmågan att skjuta, att avstå när det kanske inte är lämpligt att skjuta men även att träffa det vilt man skjuter efter. Skulle man bomma drar det ner betyget för ekipaget.

Dagen till ära jagades det med kontinentala stående hundar, sträv- och korthårig vorsteh och münsterländer.

Provets bästa ekipage blev Johnny Bergh från Hudiksvall som förde sin hund på ett helt fantastiskt sätt med små medel, få signaler och en underbar kontakt med sin hund. Flera gånger markerade hunden fågel vilket resulterade i att det restes fasaner i omgångar men ingen fälldes på grund av närheten till hus, domare och åskådare.

Denna St. Hubertusjakt genomfördes i samarbete mellan Jägareförbundet Skaraborg och Västsvenska Vorstehklubben.

Karl-Johan Brindbergs
Jaktvårdskonsulent Västra Götalands län

Tillbaka till överblick