Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Det är dags att planera arbetet för sommarens kantzoner och viltåkrar. På bilden Malmgård Frös Blomster Diana i full prakt. Foto: Isabel Mena-Berlin

Dags att planera årets kantzoner

I södra Sverige är det redan hög tid att fundera på sådd av kantzoner och viltåkrar. Det är nu man ser hur det står till med skydd och mat för det vilda, så ut i landskapet och se vad du kan göra för att hjälpa fältviltet!

Med enkla medel kan remsan mot den här stenmuren göra stor skillnad för viltet. Foto: Karl-Johan Brindbergs

2023-02-21

Längs stenmuren på bilden här intill saknas det både mat och vinterskydd för viltet. Vinterskyddet förbättras genom att en remsa på någon meter lämnas oplöjd längs stenmuren. Den kan sås med ett styvare gräs som ger mer skydd än mat, till exempel rörflen. En annan bra växt är tvåårig cikoria med tilltagen utsädesmängd. För skojs skull kan man även blanda i solros som växer upp här och där och bildar ett litet tak över viltet.

Utanför det sås en två-tre meter bred remsa med en blandning från Malmgård Frö som heter Fältvilt Diana. Den innehåller många bra växter som tidigt vete, honungsört, vitsenap, cikoria och vitklöver. Den är flerårig och gynnar insekter, kycklingar, harungar och många andra arter. En annan mycket vacker och bra blandning är Blomster Diana som finns både som ett- och flerårig.

Så hellre en smal lång remsa längs med en stenmur, dike eller väg än en fyrkant mitt i marken. Kantzonen skapar mer randeffekt och fler arter får nytta av den, till exempel solitära bin och humlor som slipper flyga långa sträckor för att hitta nektar. Alla kycklingar och fågelungar gynnas av insekter och har- och kaninungar får en mix av gröna växter inom kort avstånd.

För dessa kantzoner kan man få stöd i den nya CAP:en som gäller från 2023. På Jordbruksverkets hemsida finns information om vilka stöd du kan få för att odla på ett sätt som gynnar fältviltet och den biologiska mångfalden och vilka grödor och fröblandningar som är tillåtna. Mer information hittar du på länkarna här nedanför!

 

Karl-Johan Brindbergs, nationellt ansvarig för fältvilt.

 

Grundvillkor – Miljö­ytor (GAEC 8) - Jordbruksverket.se

Träda - Jordbruksverket.se

Åkerlandskapet - Jordbruksverket.se

Tillbaka till överblick