Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Informationstillfällen om varg har varit populära i Jönköpings län i vinter. Foto: Privat

Varginformation engagerar

JÖNKÖPING. I Jönköpings län finns två vargrevir och flera konstaterade stationära vargar. Jägareförbundet Jönköpings län har deltagit i en serie informationsträffar för att sprida information och svara på frågor som uppstår runt vargetableringen.

2023-04-03

Vid sex tillfällen under vintern har LRF Jönköping arrangerat informationstillfällen på olika platser i länet för att ge folk en möjlighet att lyfta sina funderingar runt varg och lära sig mer. Länsstyrelsen har närvarat och hållit en presentation om vargens förekomst, dess ekologi och inte minst om nyttjandet av 28 § i jaktförordningen – om vad som gäller när rovdjur angriper tamdjur.

Vid samtliga tillfällen har även Jägareförbundet Jönköpings län varit på plats, både för att klargöra Svenska Jägareförbundets ståndpunkt när det gäller varg och för att berätta mer om all den verksamhet som pågår i frågan.

- Många funderingar och en hel del oro väcks i samband med vargetablering, säger Jonatan Lilja, jaktvårdskonsulent Jönköpings län. Därför är det viktigt att vi finns tillgängliga och hjälper till att sprida fakta och kunskap i frågan. Den här typen av informationsträffar öppnar också för samverkan och erfarenhetsutbyte som gör stor skillnad när vi ställs inför de nya utmaningar som vargen för med sig, fortsätter Jonatan Lilja.

Tillbaka till överblick