Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Exkursion i Hakarp utanför Huskvarna. Foto: Gunnar Lindblad

Exkursion med tema skog och vilt i balans

JÖNKÖPING. Hushållningssällskapet i Jönköpings län tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Skogsstyrelsen genomför exkursioner på temat skog och vilt i balans. Både markägare och jägare är välkomna att anmäla sig till exkursionerna.

Jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja håller föredrag under exkursionen. Foto: Gunnar Lindblad

2023-05-08

Den tredje maj arrangerades årets första exkursion i Hakarp utanför Huskvarna. Det var runt 15 markägare och jägare som deltog. 

Under exkursionen visades skogsbrynens möjligheter utifrån flera aspekter. Exempelvis skillnaden mellan produktionsskog av gran och björk, förslag på tankesätt vid gamla mossodlingar där skog inte växer samt vattenspegelns roll i landskapet. Exkursionen leddes av Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja.

- Kvällen innebar långa och många diskussioner kring samförvaltning mellan skog och vilt där lösningar var i centrum, säger jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja.

Tillbaka till överblick