Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Länshundansvariga. Från vänster Fredrik Jönsson, jaktvårdskonsulent med jaktcockrarna Rut och Ida, Marie Berglind, Jönköping, Magnus Gröndahl, Skåne, Jenny Strand, Kalmar. I mitten från vänster Henrik Lundblad, Södra Älvsborg, och Ulrika Posse, Kronoberg. Främre raden från vänster Anders Rosendal, Östergötland, Mats Dalén, Blekinge, samt Birger Fransson, Kalmar, med hannovransk viltspårhund Azlan. Foto: Jan Henriksson

Utbildning för hundägare

I Jägareförbundet, på krets-, län- och förbundsnivå, genomförs årligen en mängd utbildningar för jägare med hund. Syftet och målet med utbildningarna är att Jägarhundssverige ska ha hundekipage som är mycket väl utbildade i såväl grunder som de specialområden varje ekipage arbetar i.

Nyutbildade jakthundsinstruktörer 4 lätta steg 1 i Blekinge. Från vänster Stefan Myrén, Hampus Nilsson, Mats Dalén, instruktörsutbildarna Marieth Johansson och Marie Strauss, Annika Edvardsson samt Daniel Karlsson. Foto: Fredrik Jönsson

2023-09-13

I varje län finns en ansvarig eller en grupp länshundansvariga. Deras främsta uppgift är att verka för att länet har rätt antal instruktörer, utifrån behovet, samt att instruktörerna är väl utbildade och varje år bereds möjligheten till kompetensutbildning (KU). Uppföljning av verksamheten är en annan del som är nödvändig för att kunna utveckla verksamheten. I mitten av augusti träffades de flesta länshundansvariga tillsammans med regionalt funktionsansvarig jaktvårdskonsulent för möte. Det blev ett möte med många bra och utvecklande diskussioner. B la diskuterades hur vi internremissen om mästerskap i eftersök (SM). Varje län har möjligheten att lämna svar/synpunkter och i flera län har diskussioner förts med och mellan jaktvårdskretsarna. Länsföreningen i Kalmar var arrangör av 2023:års regionmästerskap i eftersök.

Inför året var det planerat för gemensamt KU på 4-5 platser i regionen. Ämnet vi valt var uppdatering 4 Lätta Steg samt att Läsa hund. Tyvärr var intresset bland våra jakthundsinstruktörer inte tillräckligt stort så samtliga tillfällen fick ställas in. Efter en innehållsrik diskussion enades vi om att göra ett nytt försök 2024. Uppföljning av årets verksamhet kommer att ske på samma sätt som i fjol dvs via en gemensam digital enkät. Enkäten kommer i år även att innehålla möjligheten att lämna synpunkter, tankar och idéer på kommande KU.   

Nya jakthundsinstruktörer

Under året har vi genomfört 3 instruktörskurser i 4 Lätta Steg. 2 länsföreningar, Blekinge och Östergötland, hade beställt varsin utbildning. Den tredje utbildningen var öppen för alla som länsföreningarna antagit. Den gemensamma instruktörsutbildningen genomfördes under försommaren på Skedhult. Totalt har vi utbildat 20 nya instruktörer spritt i Blekinge, Östergötland, Skåne, Jönköping, Södermanland, Kronoberg och på Gotland. Stort tack till steg 4 jakthundsinstruktörerna Ulrika Posse, Marie Strauss, Marieth Johansson och Birger Fransson för att ni delat med er av er kunskap och erfarenhet till våra nya jakthundsinstruktörer!

Hundägare, delta i utbildning!

Region Syd omfattar de 10 sydligaste länen i Sverige. I vårt medlemsregister finns 141 registrerade jakthundsinstruktörer i lydnad och eftersök. Alla instruktörerna är utbildande i Jägareförbundet och Barbro Börjessons utbildningskoncept 4 Lätta Steg för effektiva och bra jakthundar. Under 2023 har det genomförts flertalet utbildningar, såväl teoretiska som praktiska, i 4 lätta steg valp- vardags- och jaktlydnad och eftersökskurser. På flertalet platser i regionen arrangerar jakthundsinstruktörer kurser i specialträning för t ex stående fågelhundar, apportering och eftersök.

Är du intresserad av att delta i hundutbildning och träning är du välkommen att kontakta någon av våra jakthundsinstruktörer. Kontaktuppgifter finns på länsföreningarnas hemsidor.  

Fredrik Jönsson, jaktvårdskonulent

Tillbaka till överblick