Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Fjäll. Foto: Magnus Hansson

Förbundet står på jaktens och viltvårdens sida

Svenska staten och Girjas sameby tvistar om vem som äger jakt- och fiskerättigheterna inom Girjas sameby på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbotten. Jörgen Jonsson och Jenny Wik-Karlsson som representerar renskötseln har skrivit en debattartikel där de förklarar varför de stämde staten.

2017-11-10

Många jägare har reagerat på hur de har beskrivit konflikten och sina syften med processen.

Förbundet anser inte att det finns något att vinna på en hätsk debatt i media kring denna fråga. Förbundet ser därför debattinlägget som ett olyckligt och inte helt ärligt utspel som underblåser den polarisering man säger att man vill undvika.

Svenska Jägareförbundet tar inte ställning i rättstvisten. Däremot tar förbundet ställning till hur vi anser jakt och viltförvaltning ska ske i Sverige, så även i detta fall.

Svenska Jägareförbundet utgår från fyra fundament i sitt ställningstagande.
Jakten på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska, i första hand, vara tillgänglig för alla jägare som bor i Sverige – till en rimlig kostnad.
Viltförvaltningen ska vara samordnad över större områden men ha en lokal förankring.
Besluten om jakt och viltförvaltning ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Besluten ska fattas på länsnivå efter samråd i demokratisk ordning där även de som jagar och som inventerar viltstammar har inflytande.
Viltstammarna ska förvaltas långsiktigt och hållbart.

Svenska Jägareförbundet är en organisation som alltid vill minska byråkratiskt krångel och skapa möjlighet för hållbar jakt och en klok viltförvaltning, som säkerställer goda villkor för viltet och jägarna. Detta kräver klara regler och en bra dialog med alla intressenter i dessa frågor. Oavsett hur rättstvisten avlöper anser förbundet att ovanstående fyra fundament måste respekteras. Det är vår grundinställning och den linje vi arbetar för.

Girjasmålet kommer troligen ta flera år innan det är slutligt avgjort. Fram till dess vill förbundet bygga vidare på det regelverk som idag styr småviltjakten på statens marker i våra fjällområden. Det är i grunden en bra ordning som ger många människor möjlighet till meningsfull jakt.

K G Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten
Gun Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mittnorrland
Mikael Samuelsson, ordförande Jägareförbundet Norrbotten
Torbjörn Larsson, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet

Tillbaka till överblick