Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Svenska jägareförbundet vill hitta lösningar så att alla svenska jägare kan jaga småvilt i fjällen, därför hoppas vi att företrädare för alla intressen och enskilda sansar sig och uppträder anständigt mot varandra. Foto: Christina Nilson-Dag

"Vi kan inte acceptera att personer försöker piska upp motsättningar"

Debattartikel publicerad i Altinget 2020-01-29.
Efter en utdragen rättsprocess meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 24 januari dom i tvisten mellan staten och Girjas sameby. De sistnämnda fick genom domen ensamrätt till småviltjakt och fiske på samebyns område.

2020-01-29

Avgörandet har, som Svenska Jägareförbundet konstaterade i vår första kommentar efter domen, väckt ett antal frågor om framtiden. Först inom det aktuella området, men kanske framför allt för fjälljakten i ett mycket bredare perspektiv.

Respektera alla intressen

Vi har långt ifrån sett effekterna av domen från förra veckan, vare sig för småviltsjakten, friluftslivet eller i frågan om rättigheter. Det lär dröja år innan vi når dit.

Därför är det ytterst viktigt att vi nu i början gör allt vi kan för att det ska bli långsiktiga lösningar som kan accepteras av alla och att vi kanske har lite is i magen. Det är av yttersta vikt att alla intressen som finns i vågskålen respekteras och tillvaratas på ett rimligt sätt.

Förkastligt agerande 

Hur allt slutar och var vi till sist landar i alla de frågor som väckts nu vet vi ännu inte. Det vi redan sett i debatten är dock ett oacceptabelt beteende från vissa.

Hot och nedsättande kommentarer i sociala medier mot samebyn och samer i allmänhet. Svenska Jägareförbundet har en värdegrund som handlar om öppenhet, respekt och ansvar. Därför tar vi avstånd från alla hot och dumheter som dykt upp på sociala medier. Sådant agerande är kontraproduktivt, oacceptabelt och förkastligt.

"Bara en vecka gammal"

Fjälljakten är en viktig fråga för våra medlemmar och vi kan inte acceptera att enskilda personer försöker piska upp motsättningar och problem som försvårar det viktiga arbete som finns framför oss. Förbundet menar att vägen framåt måste gå genom dialog och samarbete.

Det är positivt att Girjas sameby vill hitta lösningar för småviltsjakt och fisket. Det finns med andra ord möjligheter att arbeta oss framåt. Domen är bara en vecka gammal och vi måste ge samebyn tid och en chans att utveckla ett system för upplåtelser. Svenska Jägareförbundet hjälper gärna till med vår kunskap och organisation.

Sansa er

Svenska jägareförbundet vill hitta lösningar så att alla svenska jägare kan jaga småvilt i fjällen, därför hoppas vi att företrädare för alla intressen och enskilda sansar sig och uppträder anständigt mot varandra. Vi har gott hopp om att vi tillsammans kan hitta lösningar.

Torbjörn Larsson
Ordförande, Svenska Jägareförbundet
Bo Sköld
Generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet
Birgitta Isaksson
Ordförande, Jägareförbundet Norrbotten

Tillbaka till överblick