Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Demokrati är grundstenen i en ideell förening, det är därför av största vikt att vi alltid står upp för den när det så behövs. Foto: Mattias Nilsson / Mostphotos

Detta är demokrati för oss!

Vi har fått en het debatt inom Svenska Jägareförbundet om vårjakt på råbock, medlemmarnas åsikter går isär och det blåser friskt i diskussionen.

2020-03-03

Så långt är allt väl, i en demokratisk organisation ska det vara högt i tak samtidigt som man lyssnar på medlemmarnas åsikter. Men, under tuffa debatter är faran att tonläget går överstyr, diskussioner bär iväg och plötsligt handlar det om något helt annat.

Vi är fyra länsordförande som menar att den kritik som förbundsstyrelsen fått utstå efter att ha lagt jakttidsförslaget passerar alla gränser till det korrekta. Till det kommer att demokratin inom förbundet ifrågasätts.

För tydlighets skull ska sägas att det inte är sakfrågan vi vill poängtera. Notera gärna att vi är emot jakt på kid och get i februari, samt det faktum att våra län har helt olika åsikter kring vårbockjakt. Trots våra olikheter i sakfrågorna vill vi peka på faran med vart debatten är på väg.

Demokrati är grundstenen i en ideell förening, det är därför av största vikt att vi alltid står upp för den när det så behövs. Som vi ser det har dock Jägareförbundets styrelse inte brutit mot några demokratiska regler i de beslut man tagit om jakttiderna. Alla län har fått yttra sig om hur de önskar att förbundet ska svara på jakttidsberedningens förslag. Det är sedan upp till förbundsstyrelsen att bestämma hur man ska svara beredningen, det har de demokratiskt mandat till. 

Vad som även har betydelse i diskussionen och bör påpekas är att man under Jägareförbundets årsstämma 2013 beslutade bifalla yrkandet från Upplands-Bro Jaktvårdskrets (Jägareförbundet Stockholms län) att ”det införs jakttid på hornbärande råbock under tiden 1 maj till 15 juni” förbundet skall alltså verka för vårjakt på bock (”i hela södra Sverige”). Att förbundet nu försöker verkställa årsstämmans beslut är bevis på ett demokratiskt helt korrekt sätt att verka. 

Vi vill också understryka att det i debatten funnits många goda synpunkter; självklart skall medlemmarna vårdas samtidigt som vi ska vårdar det vilda. Engagera er i kretsarnas arbete och påverka förbundet, gör er röst hörd så att ni påverkar – det är vad demokrati handlar om på riktigt.

Hans Olsson
Jägareförbundet Gotland                                                                                                  
Torsten Nilsson   
Jägareförbundet Uppsala                              
Olof Lublin            
Jägareförbundet Stockholm                                                                                    
Emil Stolpe-Nordin
Jägareförbundet Västmanland

 

Tillbaka till överblick