Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

I en tid när barn kan se besinningslöst våld och dödande via tv, sociala medier, tv-spel och media, så framställer debattören jakt – som barn har deltagit i sedan urminnes tider – som våld mot djur och skadligt för barn. Jämförelsen är befängd med ett uppenbart syfte att skada jakten. Foto: Madeleine Lewander

Ditt påhopp på jakten går inte att ta seriöst

Replik från Jägareförbundet om att förbjuda barn att jaga.
På Aftonbladet debatt fortsätter Misha Istratov sitt korståg mot jakt. Den röda tråden i alla hans texter är en stor aversion mot jakt.
Denna gång försöker han – helt felaktigt – leda i bevis att FN:s barnkonvention inte tillåter att barn under 18 år får delta i jakter.

2023-11-16

Vad säger FN? Jo, Barnrättskommittén har gjort en tolkning av Barnkonventionen kopplat miljö- och klimatförändringar, och lämnat så kallade kommentarer. Och under en punkt står det klart och tydligt att barn inte ska utsättas för situationer där djur utsätts för våld.

Men vad menas med detta? Eftersom textraden finns i ett sammanhang där FN talar om fysiskt och psykiskt våld mot barn, trafficking, sexuellt våld, rekrytering till kriminella grupperingar och mycket annat indikerar detta att texten handlar om sådant som är förbjudet i nationell lagstiftning.

Det finns alltså ingenting i Barnrättskommitténs kommenterar som tar upp att jakt skulle vara något som är olämpligt för barn. Eller att jakt och avlivning skulle vara samma sak som våld mot djur.

Misha Istratov har helt enkelt gjort en medveten misstolkning. Denna torgför han i hopp om att ingen ska syna bluffen.

Konsekvenserna skulle bli dramatiska om FN faktiskt hade velat det han påstår, eftersom FN omfattar alla kulturer runt om i världen.

Då hade bevarandet av urfolkens kultur och livsstil omöjliggjorts. Då hade livsmedelsförsörjning via fiske, jakt och småskalig köttproduktion inte fått finnas. Då hade lantbruk och självhushåll över hela världen påverkats på ett sätt som blir svårt att överblicka.

Naturligtvis vill inte FN detta. Det är Misha Istratov som vill detta.

I en tid när barn kan se besinningslöst våld och dödande via tv, sociala medier, tv-spel och media, så framställer debattören jakt – som barn har deltagit i sedan urminnes tider – som våld mot djur och skadligt för barn.

Jämförelsen är befängd med ett uppenbart syfte att skada jakten. Hade Misha Istrotov velat göra något för att förbättra barns psykiska hälsa hade han valt ett annat ämne att debattera.

Tilltaget kan bara kallas vid sina rätta namn: vilseledande, osnyggt och oseriöst.


Magnus Rydholm, kommmunikationschef Svenska Jägareförbundet

Tillbaka till överblick