Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

"Var rädd om engagemanget från alla jägare som vistas i skogen många mantimmar varje år och som gör observationer." Foto: Mostphotos

Några uppmaningar till Sveaskog

LÄNSORDFÖRANDEN. Jag har förstått att Sveaskog har ambitionen att bedriva viltförvaltningen i färre och större skötselområden även i Örebro län. Förvaltningen ska dessutom styras av Sveaskogs tjänstemän, i stället för av oss amatörer som genom ideellt arbete skött det hittills.

2020-06-16

Med den erfarenhet jag skaffat mig av arbetet i styrelsen för två älgskötselområden i sydöstra Örebro län tar jag mig friheten att skicka med några uppmaningar till Sveaskog.

Viltstammarna ser väldigt olika ut inom olika geografiska områden. Även i områden som kan se ut som en biotop, om man sitter i Stockholm eller för den delen i Örebro och tittar på en karta, varierar det mycket. Det behöver man ta hänsyn till, även om skötselområdena blir större.

Vårda jägarnas engagemang

Var rädd om engagemanget från alla jägare som vistas i skogen många mantimmar varje år och som gör observationer. Den erfarenhet som har byggts upp under en lång rad år, och som ibland förts från generation till generation, speglar i allmänhet trender som kan vara svåra att fånga genom inventeringar och avskjutningsrapportering.
Lyssna på jägarna och anpassa förvaltningen till den verklighet som de känner igen sig i.

Utveckla relationerna mellan markägare och jägare i samråd, präglade av ömsesidig respekt. Min erfarenhet av många samrådsmöten är att styrelsen gör mest nytta genom att använda sina öron i dessa sammanhang. Därmed inte sagt att alla får exakt som de vill.

Ordet reform betyder förändring till det bättre och jag önskar oss alla – Sveaskog, andra markägare och jägarna – lycka till på den resa vi har framför oss, och att reformationen blir framgångsrik.

Göran Eriksson
Ordförande Jägareförbundet Örebro län

Tillbaka till överblick